... (CT eller CTX) är ett enterotoxin som utsöndras av den gramnegativa bakterien Vibrio cholerae. Toxinet orsakar ...
Koleratoxin Enterotoxin Pertussistoxin ^ "Sjukdomsinformation om enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC) - ...
... s toxiner har stora molekylära likheter med koleratoxin, men indikationen mot ETEC drogs tillbaka i samband med att ...