Kognition[redigera , redigera wikitext]. Åldrande leder till strukturella förändringar av hjärnan som förändrar kognitionen, ...
... är ett begrepp inom psykiatri som avser förmåga att länge följa ett visst skeende men samtidigt kunna koppla över till andra stimuli, d.v.s. krav på vaksamhet. Besläktat därmed är termen vigilans som betecknar graden av uthållighet. ...
aktivitet, kognition Prak-ti-se-ras av. läsare En bonde läser en tidning 1931. ...
Tro (kognition). Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Tro&oldid=29451875" ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Utvecklingsstörning - en människas kognition inte utvecklas normalt. *Radarstörning - en beteckning på flera olika metoder att ...
För icke-religiös tro, se Tro (kognition). För sången, se Tro (sång). Tro är ett grundelement i det religiösa livet som innebär ...
Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger ...
... kan orsaka försämrad neurogenes, kognition och hjärnutveckling. Hos män försämras spermiekvaliteten (ogliospermia) ...
Center for Social Praksis og Kognition. *Center for Turisme, Innovation og Kultur (TIC) ...
Personen har problem inom fler än ett av följande områden: kognition; affektivitet; impuls- och behovskontroll; medmänsklighet ...
Kognition: Mit Pfiff auf Du und Du på geo.de (tyska) *^ Wilson & Reeder (red.) Mammal Species of the World, 2005, Orcaella ...
Forskningsnetværket Materiel Kultur, Kognition og Natur ved Aarhus Universitet. *Kandidatuddannelsen i materiel kultur ...
För närvarande är Howard Gardner John H. och Elisabeth A. Hobbs Professor i Kognition och pedagogik vid Harvard Graduate School ... AI kan även handla om att studera människans kognition för att skapa bättre datorprogram. Bortse från känslor, historia, och ... Därefter studerade han filosofi och sociologi vid London School of Economics, och blev professor i Kognition och pedagogik vid ... På samma sätt som datorns program har möjlighet att påverka dess komponenter (i förlängningen dess beteende), kan kognition som ...
Områden som kognition, språk, syn, emotionell försämring och smärta mäts inte direkt. Samstämmigheten kan ökas genom att ...
... kortvarig aktivitet förstärker kognition men långvarig aktivitet bryter ner vissa strukturer i hjärnan.[15] Kortisolets ...
... kognition och kultur. Studentlitteratur. ISBN 91-44-02981-0 Lundh, Lars-Gunnar; Montgomery, Waern. Kognitiv psykologi. ...
Kognition är inte "magnetiskt". Att veta och att känna är två helt separata tillstånd, och en person måste känna för att kunna ...
Skador på endera sidan kan ge upphov till störningar i rumslig uppmärksamhet och kognition. Förmågan att läsa kartor och ...
För att förstå hur man skall gå tillväga för att behandla detta, använder man begreppet kognition. ... För att effektivt kunna hitta problemen har man delat in begreppet kognition i tre lager. ...
Kreativ kognition är mer likt hypomanins "tankeflykt" än de lösa associationer som utmärker schizofreni. ... ofta också skarpare med förbättrad koncentration och kognition, snabbare tankar och fler idéer. Många blir driftiga, ...
... har forskat om demens (Alzheimers sjukdom) samt på senare tid även könsskillnader avseende kognition. ^ "herlitz ...
... eller på någon egenskap i människans kognition som är specifik för språk. Man vet för lite om mänsklig kognition i allmänhet ... I allmänhet kan en egenskap hos universalgrammatiken bero på allmänna egenskaper i människans kognition, ... i teoretisk språkvetenskap utan att man tar ställning till om generaliseringen kan ha bäring på andra aspekter av kognition.[1] ...
Marr grundade i Petrograd 1921 Jafetiska institutet, senare Institutet för språk och kognition i N. Ja. Marrs namn, nu Ryska ...
Insikt om existens som kärlek uppenbaras i kognition. Kom upp till den, då du står där att vinden är rätt varm på sidorna av ...
Levitin argumenterar mot Pinkers uppfattning om musik och kognition i sin bok, This Is Your Brain On Music. The Language ... Flera teorier om språkets evolutionära ursprung har argumenterat för att språklig kognition kan ha utvecklats ur en tidigare ... Ytterligare ett huvudtema bland Pinkers teorier är att mänsklig kognition till viss del fungerar genom kombinatorisk ... Pinkers akademiska specialiseringar är visuell kognition och psykolingvistik. Hans experimentella ämnen inkluderar mentala ...
... översätts från engelska som kugge och är samtidigt en förkortning på det engelska ordet cognition som betyder kognition. ...
Läroplanen består av fem huvudgrenar; perfektionen av visdom, medelvägens filosofi, giltig kognition, fenomenologi- och ...
... , född 2 augusti 1916, död 8 juli 1979, var en amerikansk psykolog med intresse för kognition och inlärning. Han ...
Tongivande teoretiska perspektiv är social kognition (inklusive attributionsteori) och social identitetsteori. Man kan bland ...