Därigenom matchas varje aminosyra endast till vissa kodon. En viss tRNA kan matcha flera kodon, men inget kodon kan matcha ... Tabell 2: Omvänd kodon-tabell[redigera , redigera wikitext]. Tabell 2: Omvänd kodon-tabell. Översättning från aminosyra till ... En sådan följd av tre baser kallas för ett kodon. Det finns alltså 43=64 stycken olika sådana kodon som vart och ett motsvarar ... Tabell 1: kodon-tabell[redigera , redigera wikitext]. I ribosomen binds de utvalda aminosyrorna ihop i rätt ordning till det ...
Kodon är CAG och CAA. Glutamin används också vid matsmältningen och kroppens näringsupptag.[förtydliga] Brist på glutamin kan ...
En sådan triplett kallas kodon. Flödet av information går åt ett håll, från nukleotid-sekvens i DNA till aminosyra-sekvens i ...
I den genetiska koden kodas asparaginsyra av två kodon: GAU och GAC. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material ...
I den genetiska koden kodas glutaminsyra av två kodon: GAA och GAG. Glutaminsyra är en aminosyra som ingår i proteinet i många ...
I den genetiska koden kodas cystein av två kodon: UGU och UGC. Två cysteiner kan oxideras och bilda en svavelbrygga som ...
I den genetiska koden kodas lysin av två kodon: AAA och AAG. Det finns mest lysin i animaliska livsmedel som kött, ägg, ost ...
I den genetiska koden kodas fenylalanin av två kodon: UUU och UUC. Fenylalanin finns i de flesta proteinrika livsmedel, men ...
I den genetiska koden kodas tyrosin av två kodon: UAC och UAU. Bortsett från att vara en proteinogen aminosyra, har tyrosin en ...
I den genetiska koden kodas isoleucin av tre kodon: AUU, AUC och AUA. Mat med rikligt isoleucin: ägg, kyckling, fläsk, ...
Även detta kan då leda till feltranslaterat protein eller ett för tidigt STOP-kodon. Diagnostisering av arginasbrist är oftast ...
Det finns en sådan transfer-RNA-molekyl för varje kodon i den genetiska koden. Schematiskt har transport-RNA-molekylerna formen ...
I den genetiska koden kodas prolin av fyra kodon: CCU, CCC, CCA och CCG. ^ http://www.ne.se/lang/prolin & http://www.ne.se/ ...
I den genetiska koden kodas treonin av fyra kodon: ACU, ACA, ACC och ACG. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig ...
I den genetiska koden kodas alanin av fyra kodon: GCU, GCC, GCA och GCG. Alanin är icke-essentiell, och bildas av bl.a. pyruvat ...
Dessa är kodon som bara avläses som stoppkodon om translationen sker med en förskjutning på +1 eller -1. En sådan förskjutning ... De flesta kodon i mRNA motsvarar tillägget av en aminosyra till en växande polypeptidkedja i ribosomerna. Stoppkodon kodar dock ... Ett stoppkodon är ett kodon, det vill säga tre på varandra följande nukleotider i en mRNA-molekyl, som talar om för ribosomen ...
I den genetiska koden kodas leucin av sex kodon: UUA, UCG, CUU, CUC, CUA och CUG. Leucin tillhör även en kategori aminosyror ...
Obalansen mellan kodonerna och aminosyrorna gör så att fler kodon skapas för att koda en enda aminosyra. Ursprunget till ...
I den genetiska koden kodas histidin av två kodon: CAU och CAC. Histidin är ett av utgångsämnena vid kroppens tillverkning av ...
I den genetiska koden kodas asparagin av två kodon: AAU och AAC. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information ...
Den är en av de två aminosyror som motsvaras av endast ett kodon (UGG) i den genetiska koden. Tryptofan är också ett ...
I den genetiska koden kodas glycin av fyra kodon: GGU, GGC, GGA och GGG. Eftersom dess sidokedja är så liten, endast en ...
I den genetiska koden kodas leucin av fyra kodon: GUU, GUC, GUA och GUG. Mat med rikligt av Valin är: keso, fisk, kyckling, ...
Den består delvis av en kodon selencystein, vilken den måste ha för att fungera tillfredsställande. Jodtyrosindejodinas typ II ...
Alla de 20 aminosyrorna som används av levande organismer på jorden motsvaras av en eller flera bastripletter (kodon) i mRNA- ... är komplementet till det kodon som specificerar aminosyran i den genetiska koden, ett antikodon. Ribosomen kan finnas både ...
Ribosomen sätter sig runt mRNA och läser av kvävebaserna tre och tre (dessa tripletter kallas kodon). Avläsningen går till så ...
I den genetiska koden kodas serin av sex kodon: UCU, UCC, UCA, UCG, AGU och AGC. ^ Bra Böckers lexikon, 1979. Denna biokemi- ...