Dessa innefattar reumatism, gikt, artros och pyrofosfatsynovit. Övriga knäproblem som leder till smärta är exempelvis ... eller utvecklas mer långsamt som vid artros och artrit. Knät är kroppens största led, och dess omgivande muskler, skelett, ...