Allans varians är en metod som är baserad på klusteranalys. En dataström delas in i kluster av en viss specifik längd. ...
Klusteranalys med K-means-algoritmen grupperar datapunkter i ett givet antal kluster (i detta fall tre, representerade av tre ... klusteranalys, för att gruppera liknande poster i en tabell till ett kluster eller en kategori, exempelvis marknadssegment. ...
... klusteranalys och metaforanalys. Sedan antiken har retoriklärarna kunnat urskilja tre typer av tal, nämligen rättsliga, ...
... är en samlingsterm för trädliknande grafer vilka representerar ett klassificeringsschema och visualiserar en klusteranalys inom ...
Personer kan grupperas genom statistiska metoder (klusteranalys) i genetiska kluster, som ofta motsvarar rötter i kontinenter ...
För klusteranalys inom datavetenskap, se klusteranalys (datavetenskap). Klusteranalys är en metod inom retoriken för att ... Klusteranalys baseras på den amerikanske litteraturteoretikern Kenneth Burkes tänkande. Huvudprincipen är denna: varje ...
Inom datavetenskap och statistik innebär klusteranalys gruppering av datamängder i delmängder som kallas kluster. Klusteranalys ... Klusteranalys genomförs genom att man definierar en avståndsfunktion, utifrån de features som beskriver ett element. Därefter ... ögats förmåga att upptäcka avvikande element innebär klusteranalys ett kraftfullt analysverktyg.. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... klusteranalys och metaforanalys. ...