... är en quininanalog som används vid behandling och prevention av malaria i områden där parasitens känslighet för ... a b c] "Klorokin och hydroxiklorokin bör endast användas för behandling av patienter med covid-19 inom kliniska studier". ... Klorokin är en del av läkemedelsgruppen 4-aminokinoliner. Vissa typer av malaria, resistenta stammar och komplicerade fall ... Klorokin upptäcktes 1934 av Hans Andersag. Det finns med på Världshälsoorganisationens lista över essentiella läkemedel, som ...
Endast för användning i kombination med klorokin. ^ För behandling avTrypanosoma brucei gambiense-infektion. ^ För behandling i ... Artesunat/pyronaridin Klorokin Dihydroartemisinin/piperakin Doxycyklin Meflokin Primakin Kinin Sulfadoxin/pyrimetamin Klorokin ... Klorhexidin Ibuprofen Prostaglandin E Prostaglandin E1 Prostaglandin E2 Surfaktant Dexametason Allopurinol Klorokin Azatioprin ...
En tidigt upptäckt P. knowlesi-infektion botas effektivt med malarialäkemedlet klorokin. ^ Antinori, Spinello; Galimberti, ...
... eller klorokin ) När cirka 15% som smittats av COVID-19 hade allvarlig sjukdom och sjukhusen överväldigades under pandemin, ...
... äter krossat glas eller intar en stor mängd klorokin (malariamedicin). Riskerna för komplikationer är större för fattiga än ...
... klorokin), antihistaminer, läkemedel mot cancer (5-fluorouracil, vinblastin, vemurafenib, dakarbazin), hjärtläkemedel ( ...
... kombinationer P01BA01 Klorokin P01BA02 Hydroxiklorokin P01BA03 Primakin P01BA05 Meflokin P01BA06 Amodiakvin P01BB01 Proguanil ...