Elektrofila klorider[redigera , redigera wikitext]. Elektrofila klorider som fosforoxitriklorid eller kiselklorid kan reagera ...
... jonens kemiska tecken är Cl-. Med klorider kan man även syfta på en grupp kemiska föreningar som innehåller klor både ... Alla grundämnen undantaget syre, fluor och ädelgaserna bildar klorider då dessa har en högre elektronegativitet. Klorid är ett ... "klorider - Uppslagsverk - NE" (på sv). ne.se. https://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klorider. Läst 17 juni 2017. ^ ... Mer elektronegativa ämnens klorider är kovalenta, exempelvis koltetraklorid (CCl4), tionylklorid (SOCl2) och fosforpentaklorid ...
... ns korresponderande bas är Cl−. Salterna av saltsyra kallas klorider. De flesta klorider är lättlösliga, men ett ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Det skall också vara fritt från klorider, "metaller", ammonium, kalcium och arsenik. Kaliumnatriumtartrat har också användning ...
De är också instabila och sönderfaller till klorider, klorater eller till giftig klorgas. Natriumhypoklorit Kalciumhypoklorit. ...
... är inte lika reaktiva som klorider, klorater eller hypokloriter. Detta är lite av en paradox då kloratomen i perklorat har ...
De flesta jodider är lösliga i vatten, men normalt mindre lösliga än motsvarande klorider och bromider. Denna artikel inom ...
Bland annat kan laserskrivare avge sot, blyoxid och klorider. Dessa partiklar kommer ut i luften som man andas via den kylfläkt ...
1810 framlades teorin att saltsyrade salter eller så kallade klorider inte innehåller syre utan är föreningar mellan grundämnet ... Klorider - saltsyrans salter Sulfater - svavelsyrans salter Nitrater - salpetersyrans salter Karbonater - kolsyrans salter ...
Även spannmål används som bränsle; dock genererar förbränningen aggressiva klorider och syror som kräver en rökkanal av ...
... er eller halogenider är ett sammanfattande namn på fluorider, klorider, bromider, jodider och astatider. Halider är mycket ...
Bristen på syre i spalten gör att positiva metalljoner bildas som attraherar klorider till området. Detta gör området surt när ... Allmän korrosion av metaller påskyndas av hög temperatur, lågt pH-värde, närvaro av klorider, närvaro av oxidationsmedel samt ...
... idjonen är en del i många salter (klorider) och finns därför i stor mängd i saltvatten. Klor är en kemisk del av vanligt ...
Mineraler som kan fällas ut på detta sätt är bland annat kiseldioxid, natrium-, kalcium-, och kaliumkarbonat och -klorider. ...
... innehåller minst 10,5 % krom och används i korrosiva miljöer som exempelvis är sura och utsatta för klorider. ... är ett lokalt korrosionsangrepp som sker i närvaro av oxidationsmedel med exempelvis klorider såsom saltvatten. Gropfrätning ...
Hans tidigare undersökningar omfattade organiska och oorganiska klorider, men han nedlade sedermera ett synnerligen ...
... kopparlegeringar förvarades i en lösning med natriumsesquikarbonat för att förhindra oxidering och en reaktion med de klorider ...
Till skillnad från många andra klorider är kvicksilver(II)klorid inte någon jonförening, utan en linjär molekyl med tre atomer ...
... av metaller påskyndas av hög temperatur, lågt pH-värde, närvaro av klorider, närvaro av oxidationsmedel samt ...
Sammansättningen är beroende av utgångsmaterialet och består oftast av fosfater, karbonater, klorider, silikater och sulfater ...
... över volframs klorider och bromider (1860) samt över tantalgruppens metaller (1865), varigenom de i hög grad orediga äldre ...
... övervägande halt av klorider även vatten från källorna vid Bad Homburg, Hessen och Bad Kissingen, Bayern. Hälsan med i öster ...
För organiska klorider, se Kategori:Klororganiska föreningar. *. Wikimedia Commons har media som rör Klorider.. Bilder & media ... Artiklar i kategorin "Klorider". Följande 40 sidor (av totalt 40) finns i denna kategori. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Klorider&oldid=20684248" ... Den här kategorin handlar om oorganiska klorider. ...
... särskilt klorider av indium, gallium, järn, aluminium, krom, beryllium och sällsynta jordarter) vid höga temperaturer (1880-89 ...
... ernas salt är: Fluorider (av fluor) Klorider (av klor) Bromider (av brom) Jodider (av jod) Några distinkta egenskaper ...
Salterna av saltsyra kallas klorider. De flesta klorider är lättlösliga, men ett exempel på ett mycket svårlösligt kloridsalt ...
... används som vägsalt eftersom den smälter is lättare än natriumklorid. Dessutom utvecklar den värme när den reagerar med vatten.. Upphettad kalciumklorid kan användas som torkmedel för gaser eftersom det torkade saltet lätt tar upp vattenånga. Luft som ska fyllas på dykflaskor torkas först genom ett filter av kalciumklorid. Den kan dock inte användas för att torka alkaliska gaser som ammoniak eftersom de reagerar med kalciumkloriden.. Kalciumklorid kan blandas i cement och möjliggör då gjutning vid minusgrader. Kloridjonerna angriper dock metall, så det är inte lämpligt vid gjutning innehållande armeringsstål.. Inom fotograferingen har kalciumklorid använts vid tillverkning av silverkloridemulsioner och i joderingslösningar vid kollodiumprocessen.. ...
Klorider. *Natriumföreningar. *Salt. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver fler källor 2014-04 ...