Det påminner kemiskt snarast om kloralhydrat. Det är narkotikaklassat i Sverige, ingående i förteckning V, vilket innebär att ...
... överdos kloralhydrat. ^ Karl Stauffer-Bern på Spartacus Educational Stauffer-Bern, Rudolf Karl i Nordisk familjebok (andra ...
DDT kan tillverkas av klorbensen (C6H5Cl) och kloralhydrat (C2H3Cl3O2). Medlets utvecklades som ett insektsmedel, speciellt mot ...
Kloralhydrat. Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. ...
... medan med kloralhydrat i närvaro av kaliumvätesulfat bildas en lakton av tetraoxidifenylmetankarboxylsyra. I alkohollösning ...
... har användning som sömnmedel och uppges verka dubbelt så starkt som kloralhydrat utan olägenheter. ^ Meyers varulexikon ...
Rossetti led mot slutet av sitt korta liv av sömnlöshet och medicinerade med laudanum, kloralhydrat och eter. En senare ...
Ett par år senare tog han nästan livet av sig då han ville veta hur kloralhydrat (knock out-droppar) fungerade. Hans ...
... än kloralhydrat, då det starkt sänker blodtrycket och lätt orsakar farliga biverkningar. Dosen var 0,3-1,5 g. Klorbutanol ... med sedativ och lokalanestetisk verkan liknande kloralhydrat. Ämnet har även antibakteriell verkan. Klorbutanol i ren form ...
Hon fick kloralhydrat i sitt kaffe, vilket gjorde henne desorienterad och förvirrad innan hon injicerades med kaliumcyanid (" ... överdos kloralhydrat i hennes konjak. ("En försov sig så blev det bara åtta ...") General John Gordon Macarthur, en pensionerad ...
Dess hypnotiska effekt är inte lika stor som kloralhydrat, men eftersom det inte har biverkningar på hjärta eller andning kan ... det användas när morfin eller kloralhydrat är kontraindicerat. I USA är det planerat att registreras som en klass III-drog ...
DDT kan tillverkas av klorbensen (C6H5Cl) och kloralhydrat (C2H3Cl3O2). ...
... är att reagera kloralhydrat (CCl3CH(OH)2) med natriumhydroxid löst i vatten. C 2 H C l 3 ( O H ) 2 + N a O H → C H C l 3 + N a ...
... , C2H3Cl3O2, är ett lugnande och sömngivande preparat av äldre typ. Det användes ofta förr som sömnmedel på ... Kloralhydrat bildas genom att klor får reagera med etanol, varvid etanolen oxideras till acetaldehyd, vars metylgrupp sedan ... kloralhydrat. 4 C l 2 + C 2 H 5 O H + H 2 O → C C l 3 C H ( O H ) 2 + 5 H C l {\displaystyle {\rm {4\ Cl_{2}+C_{2}H_{5}OH+H_{2} ... Kloralhydrat är narkotikaklassat i Sverige, ingående i förteckning V, vilket innebär att det inte omfattas av internationella ...