Detta gör att giftiga halter byggs upp av en molekyl som utgör ett mellansteg i den normala nedbrytningen. Denna molekyl ... ISBN 0-7167-3520-2 ^ Mayeux, R (22 november 2005). "Mapping the new frontier: complex genetic disorders.". The Journal of ... genmodifikation och kloning. Människor har i alla tider undrat över hur exempelvis människobarn kommer att likna sina föräldrar ... Varje gen är en liten delsträcka i en stor DNA-molekyl. (Vissa virus utgör ett undantag från denna princip - i dessa virus ...