Det används därför i processer som involverar molekylär kloning eller subkloning. Denna genetikrelaterade artikel saknar ...
En selektionsmarkör är en gen som används vid molekylär kloning för att urskilja de bakterier som har tagit upp en annan, ...
... och senare inom molekylär genetik. Användningsområden inkluderar dess tillämpning som en vektor för kloning av rekombinant DNA ...
... en ny metod för molekylär kloning för att identifiera den okända organismen och utveckla ett diagnostiskt test. År 1988 ...
Dörren ställs på glänt för terapeutisk kloning. Januari - Partikelfysiker vid Brookhaven National Laboratatory i New York, USA ... Molekylär biologi: Helena Edlund Kemi: Pär Nordlundh Matematik: Mikael Passare Medicin: Reinhard Fässler ...
20 juli - Kinas myndigheter beslutar att tillgripa kloning för att rädda utrotningshotade jättepandan. 14 november - Efter 30 ... Molekylär biologi: Carlos Ibáñez Fysik: Anne l'Huiller Kemi: Christina Moberg Matematik: Oleg Viro Medicin: Lena Claesson-Welsh ...
Därefter blev han professor i molekylär genetik vid Göteborgs universitet och sedan 1989 professor i molekylär biologi vid ... såsom kloning, genforskning, stamcellsforskning och gränslandet mellan biologi och teknik. Han är initiativtagare och 1997 en ... Svenska professorer i molekylär genetik, Personer verksamma vid Göteborgs universitet, Personer verksamma vid Karolinska ...