Svenska Psykiatriska Föreningen.(2010) Schizofreni - kliniska riktlinjer för utredning och behandling, Gothia Förlag, Stockholm ... principer.html ^ https://books.google.se/books?id=msz57s9QwUcC&pg=PA65&lpg=PA65&dq#v=onepage&q&f=false ^ Isbister G, Murray L, ...
... www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2017/02/SPF-kliniska-riktlinjer-om-ECT.pdf. Läst 12 mars 2018. ^ [a b c] Services, ... Baserat på liknande teoretiska principer har program utvecklats för att träna barn i förmågan att hantera känslor, sk. ... Detta görs i regel i Sverige enligt riktlinjer. Depression i sig ger dock försämrat minne och det är möjligt att ECT på längre ... Över 100 kliniska pågående studier var registrerade år 2017 för att undersöka effekten av ketamin vid depression, bipolär ...