Cellväggarna innehåller kitin-kitosan. Kopplingssvamparna troddes inte bilda en fylogenisk monofyletisk grupp, vilket numera är ... I hyfernas cellväggar förekommer som byggmaterial kitin, hemicellulosa, lipider, proteiner och andra ämnen. Hyferna kan också ... även genom förekomsten av kitin i cellväggen. Från djuren skiljer de sig bland annat genom att de har en cellvägg. Det är dock ... äter den samt att de har cellväggar av kitin och glukaner. Svamparna anses vara monofyletiska, det vill säga att det har ...
Dessa består av kitin och kallas setae. Håret består av en fri del, som kallas hårskaft eller hårstrå, och en i huden nersänkt ...
Aristoteles gav illern namnet kitin, som betyder tjuv. Plinius kallade den för viverra. De flesta historiker tror att ...
Hos leddjuren består käkarna av kitin och möts vågrätt. Käkarnas funktion är huvudsakligen för infångst av föda, förandet av ...
... är kräftdjur och har ett exoskelett av kitin. Detta består av tre segment: cephalon (huvudet), thorax och buk. De två ...
Kräftan har ett yttre skelett (exoskelett), bestående av polysackariden kitin och proteiner. Det förstärks ytterligare genom ...
Skalet består av kitin och är mer eller mindre mineraliserat genom kalkinlagring. Det bildas liksom hos musslorna från ett ...
... en hos skalbaggar är triangel- alternativt u-formad och uppbyggd av kitin. Den skall ej förväxlas med de större ...
... bildat av kitin förekommer hos leddjur, och bildas då av kutikulan. Även korallernas skelett och blötdjurens skal är ... hudskelett som består av kitin medan tagghudingarnas hudskelett utgörs av kalcium. Även fiskarnas fjäll är en form av ...
Hos djur har kutikulan varierande sammansättning, men ofta består den av kitin. Den kan vara tunn och genomskinlig som i ...
Vissa har ett skelett som består av små nålar av kisel eller kitin. En del arter har ett skaft som de kan fästa till ett ...
Exempel på polysackarider är de energilagrande stärkelse och glykogen, och byggmaterialen cellulosa och kitin. De ...
I hyfernas väggar finns kitin, ett ämne som även ingår i insekternas yttre skelett. Hyfer har tvärväggar som kallas septa, här ... www.ne.se/lang/kitin - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 16 april 2014 Wikimedia Commons har ...
... nas hud är täckt med ett mer eller mindre förhårdnat hudskelett (kutikula) som består av kitin. Kroppen är sammansatt ...
Lamell-lagren åtskiljs av lager av organisk matris uppbyggd av elastisiska biopolymerer som kitin och silkeslika proteiner. ...
Kräftans exoskelett är uppbyggt av kitin och parasiten använder nedbrytande enzym för att ta sig igenom detta. Genom att ... är bättre på att hämma de enzymer som parasiten använder för att bryta ner kitin jämfört med den mera känsliga flodkräftan. ...
De är beklädda med kitin, som bildar spiralformigt förlöpande, föryjockande lister vilka bidrar till att hålla luftrören öppna ...
Radulan består av kitin som är ett protein man kan hitta bland annat i skalen på många leddjur. Tänderna på radulan blir slitna ...
Hyfernas väggar består huvudsakligen av kitin, men ett eller två fall av arter med cellulosa i hyfväggarna har observerats. ...
De hårda fästingarna har hårda plattor av kitin, och det är med dem som det svenska ordet fästing vanligen associeras. De mjuka ...
Utmärkande för jäst och mögelsvampra, svampar i allmänhet är att de har en cellvägg av kitin och att de inte kan assimilera. ...
denna kutikula innehåller dött material, som till största grad består av kitin som bundits till proteiner och hos vissa djur ...
... såsom cellulosa och kitin. På detta sätt bildas humus, medan jorden får näring. Aktinobakterierna spelar alltså en viktig roll ...
Insekternas hud är täckt med ett mer eller mindre förhårdnat hudskelett, exoskelett, som består av kitin, och möjliggör att ...
Under detta finns lager som bland annat innehåller ett ämne som heter kitin, en aminopolysackarid som tillsammans med bland ... www.ne.se/lang/kitin & http://www.ne.se/enkel/leddjur & http://www.ne.se/lang/trake - från Nationalencyklopedin på nätet - http ...
Dessa leders funktion möjliggörs genom att leddjuren har ett så kallat exoskelett av kitin, ett yttre förhårdnat "hudskal" som ...
... vilket tyder på att silkesmyrsloken saknar de enzymer som krävs för att smälta kitin. Silkesmyrsloken lever ensam när honan ...
... mossa och kitin på en klipphylla, gärna bakom ett vattenfall. Halsbandseglaren lägger två vita ägg i maj-juli. Fågeln häckar i ...
... kitin i många djur). De grundläggande byggstenarna för kolhydrater kallas monosackarider. Kolhydrater kan också kallas ...
Kitin Dol (ett periodiskt vattendrag) Livadička Reka (ett vattendrag) Ljubotenska Reka (ett vattendrag) Lozin Potok (ett ...