... är ett ämne använt vid behandling av malaria, som även har en muskelavslappnande effekt. Ämnet utvinns än idag ur barken ... Kinin spelade en stor roll i koloniseringen av Afrika. Afrika var tidigare känt som "den vite mannens grav" på grund av ... Kinin kom till storskalig profylaktisk användning omkring 1850, även om det användes första gången i Rom på 1630-talet. Vid ... Under kolonialtiden drack de brittiska officerarna tonic, som innehåller kinin, för att avvärja den beryktade malarian. ...
De sjuka behandlades med kinin. Hotell, restauranger och en hamn anlades och öarna omvandlades successivt till ett lyxigt ...
Kinin - kinaträdets bark, Cinchona sp., Rubiaceae Morfin, kodein - opievallmo; Papaver somniferum, Papveraceae Penicillin - ...
Malaria kunde man behandla med kinin. Denna behandlings uppfinnare Julius Wagner-Jauregg tilldelades nobelpriset i medicin 1927 ...
genom att tillsätta kinin till en lösning av ferricitrat, indunsta och torka efter utdragning på glasskivor. Det skall ... innehålla 10 - 12 % kinin. Lamellerna är gulbruna, smakar bittert och vattenlösningen är klar. I handeln förekommer många olika ...
Han drog då slutsatsen att eftersom kinin ges vid just feberfrossa kanske det kunde vara så att samma medel som orsakar ett ... Troligen var Hahnemann allergisk mot kinin. Kininallergi är inte ovanlig, vilket bl a visar sig i att så drabbade personer inte ... Enligt berättelsen upptäckte Hahnemann principen när han åt kinin och fick feberfrossa som biverkning. ... tål att äta grapefrukt, som naturligt innehåller kinin.) I nutida försök har Hahnemanns upptäckt inte kunnat upprepas. ...
Endast för användning i kombination med kinin. ^ Endast för att uppnå total bot vid P. vivax- ochP. ovale-infektioner, givet ... Artesunat/meflokin Artesunat/pyronaridin Klorokin Dihydroartemisinin/piperakin Doxycyklin Meflokin Primakin Kinin Sulfadoxin/ ...
För musikgruppen, se Tonic (musikgrupp). Tonic är en dryck smaksatt med kinin. Den blandas ofta med gin för att skapa drinken ... För att ha medicinska egenskaper bör tonicvattnet innehålla 160-320 ppm (160-320 mg/l om man räknar i vikt) kinin. ^ "tonic". ... Ursprungligen innehöll tonicvatten endast kolsyrat vatten och kinin, vilket blev väldigt bittert. Drinken gin och tonic har ... Tonic water innehåller normalt sett vatten, kinin och andra smakämnen. Grape tonic innehåller dessutom grapefruktsjuice eller ...
Bradykinin är den kinin man först upptäckte. Numera känner man till fler undergrupper, bland annat takykininer som har en ...
Den utvinns som biprodukt vid framställning av kinin. Efter utvinningen av kinin tillsätts seignettesalt till moderluten varvid ... Cinkonidin används ibland inom medicinen som ersättning för kinin, mest i form av sulfat, Sulfas cinchonidinicus, vilket bildar ...
... har även använts som surrogat för kinin. Allergi mot malörtsambrosians pollen är vanlig i Nordamerika och ...
Här hittas exempelvis alkaloiden kinin från kinaträdet (Cinchona sp.), terpenen absintin från malört (Artemisia absinthum), och ...
De är viktiga medicinalväxter och innehåller bland annat kinin. Cinchona kan bli upp till 20 meter höga. Wikimedia Commons har ...
Bessels gav honom kinin för att höja kroppstemperaturen innan han avled. Med motsägelsefulla vittnesmål, saknade dagböcker och ...
Kinin som finns i tonic är också känt för sin beska smak. Omkring 30 st olika receptormolekyler av typ "T2R" är inblandade i ...
Framtagandet av kinin, ett läkemedel mot malaria, möjliggjorde stora erövringar i tropikerna. I mitten av 1800-talet var de ...
Det utvecklades en kult kring kinin och medlet ansågs bota nästan alla sjukdomar. Numera lever det endast kvar som ingrediens i ...
Drogen hade länge användning som febernedsättande medel och ansågs lika verksam som kinabarken (kinin). Numera används ...
Hon friskförklarades och skrevs ut den 10 december samma år, efter att ha behandlats med kinin. Under 1861 gav styrelsen för ...
... köksredskap och apoteksartiklar som till exempel ricinolja och kinin. Tyngre köksgeråd som grytor och stekpannor placerades på ...
Ramazzini var en tidig förespråkare för användandet av cinchonabark (från vilken kinin utvinns) vid behandlingen av malaria. ...
De flesta haciendas stagnerade och endast insamlingen av chinchonabark för framställning av kinin samt kokablad ökade i dalarna ...
Huvudingredienserna är pomerans, gentianarot, rabarber och kinin, men receptet är hemligt och drycken har en klar och orange ...
... fibrinolytiska systemet och kinin-kallikreinsystemet. Påtagligast och mest konkret är koagulationskaskaden. Därför måste ...
... återfinns naturligt i till exempel kinin. Isokinolin är en isomer till kinolin. Medicinskt kan kinolin användas, i utspädd form ...
Mellan 1895 och 1890 vistades han på Java där han studerade bl.a. utsöndringen av kinin hos växter inom släktet Cinchona. Efter ...
Å ena sidan har forskare utvecklat läkemedel mot malaria för att motverka sjukdomen i sig, läkemedel som Kinin, Chloroquinine ...
I de bolivianska delarna växer Kinaträd (Cinchona) vars bark används för att framställa bland annat kinin som används som ...
Staden är känd för tillverkning av aniskryddat brännvin, och har även gett namn åt kinin genom vistelsen i Peru av Grevinnan av ...
... är en i kinabarken förekommande alkaloid, som utvinns som biprodukt vid framställning av kinin, genom tillsats av ...