I vilken omfattning kinidin- och digitalismedicineringen har bidragit går ej att fastställa. I en intervju i Svenska Dagbladet ... för vilka han fick digitalisbehandling och kinidin i relativt hög dos. Båda preparaten som användes mot hjärtarytmier är ...
... , α-kinidin, är en i kinabark förekommande alkaloid, som i synnerhet finns i barken hos odlade plantor. Den utvinns ... Kinidin/cinkonidin har avförts från svenska läkemedelsregistret vid utgången av år 2006. Quionin, är en amerikansk medicin, som ...
morfin, taxol, fysostigmin, kinidin, emetin) som protyper för att utveckla mer potenta eller mindre toxiska läkemedel. Under ...
... kinidin, dihydrokinin, dihydrokinidin, stryknin, brucin, veratrin, cevadin Isokinolin-gruppen: opium-alkaloider (morfin, kodein ...
Kinidin C01BA02 Prokainamid C01BA03 Disopyramid C01BA04 Spartein C01BA05 Ajmalin C01BA08 Prajmal C01BA12 Loraj C01BA51 Kinidin ... kombinationer C01BA71 Kinidin, kombinationer C01BB01 Lidokain C01BB02 Mexiletin C01BB03 Tokainid C01BB04 Aprindin C01BC03 ...
... kinidin, diltiazem), antiinflammatoriska läkemedel (naproxen, piroxikam, diklofenak, celecoxib, ketoprofen), psykiatriska ...