En premolar eller främre kindtand är hos däggdjuren i allmänhet en tand placerad mellan hörntänderna och molarerna. Människan ...
Djuret har ytterligare en kindtand per sida i underkäken. Denna flyghund förekommer från östra Pakistan till sydöstra Kina och ...
Om man bekymrar sig över en kindtand så heter tanden på jämtska äkhl eller jakhl, och på nynorska (och bokmål) jeksel. I en ...
Man kunde identifiera drottningen genom ett kanop-skrin med hennes namn, som innehöll bland annat en kindtand med en avbruten ...
Genom dessa kontakter fick Zdansky hjälpa till vid utgrävningarna och en dag hittade han en kindtand från en hominid i en ...
Några exempel är den korta bogen, parietalbenet i huvudet som är annorlunda format och den har en extra kindtand i överkäken. ...