Ketosyror är organiska syror som innehåller både en karbonyl- och en karboxylgrupp. Vanliga typer av ketosyror är: Alfa- ... Dessa har ketogruppen närmast karboxylgruppen Beta-ketosyror eller 3-oxosyror, till exempel acetoättikssyra, har ketogruppen på ... ketosyror eller 2-oxosyror, vanliga exempel är pyrodruvsyra (pyruvat), α-ketoglutarat samt oxaloacetat. ... det andra kolet från karboxylgruppen Gamma-ketosyror eller 4-oxosyror, till exempel levulinsyra, har ketogruppen på det tredje ...
Dessa aminosyror bryts också ner, till alfa-ketosyror (vilka kan förbrukas av kroppen för energitillverkning), eller syntes av ... Nedbrytningen av aminosyror till alfa-ketosyror sker i levern genom en process som kallas transaminering. Huvudartikel: ...
Reaktionerna katalyserade av glutamatdehydrogenas sker främst i lever och njure och bidrar med α-ketosyror som kan gå in i ...
... och ketosyror och B-vitaminernas roll i detta skeende. Han konstaterade bland annat att alfa-ketoglutarsyra var ett av ...
Vid brist på syre reagerar pyruvatjonerna med NADH och omvandlas till NAD+ och laktatjoner (anjon till och populärt kallad mjölksyra). Detta är en energikrävande reaktion, fördelen är att bristvaran NAD+ frigörs, vilket möjliggör energiproduktion i andra nedbrytningsprocesser. När det blir överskott på syre igen så går reaktionen åt andra hållet, mjölksyran bryts ner till pyruvat igen och NADH återvinns ...