Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
1,3-Ketamin. År 1912 kunde han beskriva den första syntetiska morfinglukosiden. Han ägnade också opiumalkaloider en serie verk ...
"Ketamin vid svårbehandlad depression". Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health ... Behandling med ketamin vid depressiva perioder av bipolär sjukdom saknade år 2017 vetenskapligt stöd, och risken att framkalla ... http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/ketamin-vid-svarbehandlad-depression/. Läst 26 juni 2017.. ...
DXM är en dissociativ drog, som liknar PCP och ketamin. På grund av dess kemiska struktur misstas DXM ofta för en opioid. Vid ...
Exempel på dissociativa droger är PCP, Ketamin, Metoxetamin, profetsalvia, lustgas och dextrometorfan. Hallucinogener ...
Ketamin och bisfosfonater har också prövats. Stimulering av ryggmärgens bakhorn har smärtlindrande effekt. Behandlingen kan bli ...
Om dessa inte är effektiva kan ett antal andra mediciner användas, såsom valproinsyra, fenobarbital, propofol eller ketamin. ...
Ketamin som engångsinjektion kan vara effektiv som behandling vid medelsvår och svår depression, men det vetenskapliga ... Det saknas evidens för antidepressiva effekter av ketamin på lång sikt. Över 100 kliniska pågående studier var registrerade år ... a b c d] "Ketamin vid svårbehandlad depression" (på sv). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish ... 2017 för att undersöka effekten av ketamin vid depression, bipolär sjukdom, och en rad andra sjukdomar. Utmattningssyndrom ( ...
Dissociativa droger som ketamin eller PCP blockerar också kortikala glutamaterga neuroners stimulerande aktivitet på striatum ...
Profetsalvia (salvinorin A), ketamin, lustgas och ångorna av eter är exempel på dissociativa droger. Även delirianter kan föras ...
2C-B 2C-E 2C-I 4-HO-MET DOI 5-MeO-DMT Ayahuasca Atropin Bufotenin Cannabis Difenhydramin DMT DOM Datura DXM Ibogain Ketamin LSA ... Dissociativa hallucinogener, som innefattar Ibogain, PCP ("ängladamm"), Ketamin och DXM, har liknande effekter som de ...
Substansen är en ketamin-derivat som också har vissa likheter i kemisk struktur med eticyklidin och 3-MeO-PCP. Metoxetamin tros ... Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2012:6) Ketamin Fencyklidin ...
Halotan Isofluran Kväveoxid Syrgas Ketamin Propofol Bupivakain Lidokain Lidokain/adrenalin Efedrin (inte ett lokalanestetikum, ...
... är dopningsklassat i Sverige Ketamin, narkotikaklassat i Sverige 1 juli 2005 DOC och DOI, narkotikaklassade i Sverige 15 maj ...
... kombinationer N01AX01 Droperidol N01AX03 Ketamin N01AX04 Propanidid N01AX05 Alfaxalon N01AX07 Etomidat N01AX10 Propofol N01AX11 ...
För den kemiska substansen dissociativ anestetika, se ketamin Dissociativ anestesi är en diagnos på en dissociativ störning i ...
... än ketamin eller dikväveoxid (lustgas), som har oönskade bieffekter. Xenon lades till som ingrediens i ventilatorblandningen ...
... är ett bedövningsmedel inom kirurgin. Ketamin förekommer som vitt pulver eller tabletter, samt som läkemedel i form av ... Ketamin tillhör gruppen dissociativa droger som även innefattar DXM, lustgas, PCP och profetsalvia. Sedan den 1 juli 2005 är ... Bland missbrukare kallas ketamin ibland Special K. Substansen ingår i förteckning IV i Sverige men finns för närvarande inte ... Det vetenskapliga stödet för behandling av depression med ketamin vid bipolär sjukdom är otillräckligt, och det är i dagsläget ...
DMT DOB DPT DXM Harmalin Ibogain Ketamin LSA LSD Lustgas Meskalin MDA MDMA MiPT PCP Psilocin/psilocybin Salvinorin A Skopolamin ...
Droger som metamfetamin, ketamin, PCP (fencyklidin) och LSD har historiskt använts för att "härma" schizofreni för ... Droger såsom metamfetamin, ketamin, PCP (fencyklidin) och LSD har historiskt använts för att "härma" schizofreni för ... Mediciner som blockerar NMDA-receptorn, såsom det dissociativa läkemedlet ketamin eller hostmedicinen dextrometorfan orsakar ...
... kokain och ketamin förstärker upplevelsen och många använder det för att kunna dansa längre. Hur vanligt det är med droger och ...
Medan långvarig administration av ketamin till råttor producerade kognitiva underskott liknande de som observerades vid kronisk ... och ketamin, leder till omedelbara psykologiska effekter, som nära liknar symtom som förekommer i schizofreni, inklusive både ...