För att bibehålla objektet behövs vanligtvis både mekanisk och kemisk stimulering. Stimuleringarna ger upphov till signaler hos ...
År 1921 undersökte Loewi hur vitala organ svarar på kemisk och elektrisk stimulering. Han fastställde också deras relativa ...
... har en kemisk struktur som liknar risperidon. Även i likhet med risperidon har ziprasidon höga antagonistiska ... Farmakologerna hos Pfizer medgav sedan slutligen att Ziprasidon blockerar 5-HT2C-receptorn, det ska inte vara stimulering på ...
... , även känt som brombensodifuranyl isopropylamin (BDF), är en kemisk förening med summaformeln C13H12BrNO2. ... Fenetylaminerna har även sympatomimetiska egenskaper, långvarig stimulering av alfa-1-receptorer i det sympatiska nervsystemet ...
Specifik bindning och specifika effekter Receptorn har såväl kemisk som biologisk specificitet. Den förra påverkas av höga ... där läkemedlets effekt på proteinet tar sig uttryck genom stimulering eller inhibering av någon intracellulär process. Effekten ...
Elektrisk stimulering av hypotalamus ger upphov till aggressivitet. Receptorer i hypotalamus anger graden av aggression genom ... Ytterligare en kemisk substans som påverkar aggressionerna är serotoninet. Ett flertal undersökningar belägger att serotoninet ... Stimulering av amygdala gör aggressionen mer långvarig och påverkar självkontrollen. Minskad aktivitet i prefrontalcortex, i ...
Maprotilin (Ludiomil) har en annan kemisk uppbyggnad - s.k. tetracyklisk - men liknar till sin verkan de tricykliska preparaten ... Selikoff och Robitzek noterade en "obetydlig allmän stimulering". Patienterna visade en återuppväckt vigör som förvisso vid ...
... men i dag finns inga tester som kan bevisa fusk utfört med stimulering genom xenongas. Det har gjorts djurförsök med xenon och ... på grund av detta tillåter många universitet inte längre det här tricket som en allmän kemisk demonstration. Eftersom xenon är ...
... eller el-stimulering av sjuka eller smärtande kroppsdelar är ingen nyvunnen kunskap, utan finns omnämnd redan i ... Härigenom erhålls en kemisk balans i systemet som kallas elektronneutralitet. När muskeln befinner sig i vilotillstånd är ...