... inom kemi[redigera , redigera wikitext]. Den första systematiska och utbredda tillämpningen av kamelnotation för ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. I kemisk kontext så används infix för att beskriva molekylär struktur enligt IUPAC ...
Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. ... Kemi[redigera , redigera wikitext]. Tanninerna delas in i hydrolyserbara tanniner, kondenserade flavonoider och pseudotanniner. ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. Amobarbital (5-etyl-5-isoamylbarbitursyra) syntetisiseras liksom andra barbiturater genom ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. I kemi används vetenskapliga namn genomgående för kemiska föreningar. Till exempel hänvisar ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. Pyrodruvsyra är en färglös vätska med en lukt som påminner om ättiksyra. Den är löslig i ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lösning_(kemi)&oldid=41692641" ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. Transstruktur (elaidinsyra) Cisstruktur (oljesyra) Mättad (stearinsyra) Elaidinsyra är den ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. Inom kemin används symbolen (g) för att ange att ett ämne är i gasform. Tecknet sätts i ...
... ernas kemi[redigera , redigera wikitext]. Organismer består huvudsakligen av vatten och organiska kolförbindelser. ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Separation_(kemi)&oldid=42137909" ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. Inom kemin och biokemin betraktar man protonen som en vätejon, betecknas H+. I detta ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. I kemi innebär absorption att molekyler upptas i en fast- eller flytande fas så att de blir ... KTH-Kemi. Arkiverad från originalet den 1 november 2012. https://web.archive.org/web/20121101185558/http://gamma.physchem.kth. ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. Inom kemiteknik innebär in situ att en reaktant bildas direkt som en produkt av en reaktion ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. I bioteknologi används polymeraskedjereaktioner för att utgående från en liten mängd ...
Inom kemi betecknar kinetik läran om hur snabbt kemiska reaktioner och andra kemiska processer sker och på vilket sätt ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinetik_(kemi)&oldid=20278333" ...
Sture Karl Forsén, född 1932 i Piteå, är en svensk forskare inom fysikalisk kemi. Ett av hans främsta bidrag till vetenskapen ... Nobelkommittén i kemi och Nobelstiftelsen[redigera , redigera wikitext]. Forsén var medlem i Kungliga Vetenskapsakademiens ... Han har presenterat två av Nobelprisen i kemi: 1986 till Dudley R. Herschbach, Yuan T. Lee och John C. Polanyi "för deras ... Sture Forsén är sedan 1973 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, invald i klassen för kemi som ledamot 1108. Mellan åren ...
Arrhenius ekvation och annan fysikalisk kemi[redigera , redigera wikitext]. Hastigheten för kemiska reaktioner varierar med ... Fysikprofessorn i Uppsala ansåg detta olämpligt, och att Arrhenius i så fall borde välja kemi som huvudämne.[5] Arrhenius, ... Efter studentexamen påbörjade han studier i matematik, kemi och fysik vid Uppsala universitet, med historia, mineralogi och ... 1903 tilldelades Arrhenius själv Nobelpriset i kemi för sin elektrolytiska dissociationsteori. Han var den första svensk som ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. Se huvudartikel Kemins historia. Samhällsvetenskap[redigera , redigera wikitext]. Sociologi ...
Matematik, Fysik och Kemi[redigera , redigera wikitext]. Rho (ϱ,. ϱ. {\displaystyle \varrho \,}. ) används även som beteckning ... i matematik, fysik och kemi där rho (ρ) kan beteckna densitet, resistivitet eller korrelation. Symbolen är i stort likadan som ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. Saffran består av mer än 150 doft- och aromämnen. Dess färg kommer främst av α-crocin, men ...
Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Purin_(kemi)&oldid=40607204" ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. Astacin, C40H48O4 är ett rött färgämne, kemiskt en carotenoidketon, som fungerar som enzym ...
Nomenklatur organisk kemi[redigera , redigera wikitext]. Inom den organiska kemin är behovet av en enhetlig nomenklatur som ... IUPAC utarbetar internationella namngivningsregler på engelska och utifrån dessa regler är det upp till de nationella kemi- och ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. Kemi handlar i allt väsentligt om att studera hur elektroner i en atoms elektronskal utbyts ...
Kemi[redigera , redigera wikitext]. 5-IT är en positionsisomer till tryptaminen alfa-metyltryptamin (αMT), men är inte själv en ...
Farmakologi/kemi[redigera , redigera wikitext]. Amfetamin hör till gruppen fenetylaminer och amfetaminmolekylen är en ...
Kemi. Uleåborgs järnvägsstation är en station i Uleåborg, Norra Österbotten. Stationen är en järnvägsknut för Österbottenbanan ...
Kemi. *. 926 Lautiosaari → Kemi-Torneå lufthavn, Rovaniemi. *. 9205 Ristikangas → Elijärvi. *. 920 Haukkari (sør i Kemi ...
Nobelpriset i kemi 2010, Kungliga Vetenskapsakademien. Publicerat 6 oktober 2010, läst 6 oktober 2010. ... Han belönades med Nobelpriset i kemi 2010, tillsammans med Richard F. Heck och Akira Suzuki, för "palladiumkatalyserade ...