Som exempel, uroshiololja från en giftek innehåller katekoler med C17 sidokedjor medan giftmurgröna och giftsumak mestadels ... innehåller katekoler med C15 sidokedjor. Den allergiska reaktionen beror på graden av omättade alkylkedjor. Mindre än hälften ...
Det är verksamt för katekoler, och bidrar till omsättningen av L-DOPA till melanin via dopakinon. Personer med okulokutan ...