Bunden till transportproteinet bryts dopaminet ner av enzymen katekol-O-metyltransferas till 3-metoxityramin. Detta kallas NET- ...
... kan hämma hydroxiöstradiolmetylering av katekol-O-metyltransferas. Det hämmar kraftigt och specifikt TLR1/TLR2 ...
... är inblandad i kodningen av det dopaminkatabolitiska enzymet katekol-O-metyltransferas. Detta är speciellt intressant på grund ...
... , förkortat COMT av engelskans catechol-O-methyl transferase, är ett av flera enzym i kroppen som är ...