Kastrering[redigera , redigera wikitext]. Till drag- eller lastdjur används oftast hanrenar, eftersom renkor, utom stora ... Kastrering förekommer ändå i viss utsträckning - en svensk utredning uppskattade antalet till 20 per sameby och år. Ett av ... Djurskyddsutredningen (1963). Slakt och kastrering av ren jämte andra djurskyddsfrågor: betänkande. Statens offentliga ... Inom samiskt område har kastrering genom bitning konkret utförts genom att renen lagts omkull på ena sidan. Den person som ska ...
Dagens medicin,Kemisk kastrering testas mot pedofili 4 augusti 2016 *^ "Hundförsäkring , Läs på om kastrering av hund före!". ... Medicinsk kastrering används vid behandling av prostatacancer.[1] Forskning pågår bland annat om kemisk kastrering av personer ... Kastrering (av kastrera, lat. castrare, "göra tom; snöpa, gälla"), inom medicinen att på kirurgisk väg avlägsna könskörtlarna ( ... Kastrering av hundar av andra skäl än rent medicinska är dock en relativt ny företeelse i Sverige som blivit vanlig först efter ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Motståndare misshandlas och lemlästats genom avhuggning av kroppsdelar, samt kastrering. Striderna har blivit mer barbariska ...
Det finns samband mellan kastrering och en betydande minskning av allergenproduktion.[11] ...
Kastrering bör enligt normgruppen vid Sveriges veterinärförbund ske vid lägst fyra månaders ålder. Anledningarna till att man ... inte stödjer avel på huskatter, respektive propagerar för kastrering, är framför allt att man vill minska det stora antalet ...
Fortplantning Asexuell förökning Kastrering Hermafrodit. ...
Han accepterade att genomgå behandling med kvinnligt könshormon (kemisk kastrering) som ett alternativ till fängelsevistelse. ...
Kastrering av slavar förbjuds i Rom. Wikimedia Commons har media som rör 83. Bilder & media. ...
Han menade även, att kastrering syftade till att hjälpa den enskilde homosexuelle. Rodenberg ansåg, att kastrering även ... Efter en kastrering kunde den homosexuelle släppas fri, då denne inte längre utgjorde något hot mot den tyska folkgemenskapen. ... I tidskriften Deutsche Justiz skrev Rodenberg 1942, att kastrering är nödvändigt för att stävja de homosexuellas brottsliga ... Han uppgav att hans förordande av kastrering riktade sig mot sedesbrottslingar, inte homosexuella. Rodenberg påstod sig ha ...
Kastrering av hönsfåglar är numera förbjudet i många länder. Wikimedia Commons har media som rör kapuner. Bilder & media. ...
Kastrering förekommer ändå i viss utsträckning - en svensk utredning uppskattade antalet till 20 per sameby och år. Ett av ... Inom samiskt område har kastrering genom bitning konkret utförts genom att renen lagts omkull på ena sidan. Den person som ska ... Till skillnad från vid kastrering med kniv förblir huden oskadad varför infektionsrisken är liten. Dock får renen ett ... Libris 8213607 ^ Djurskyddsutredningen (1963). Slakt och kastrering av ren jämte andra djurskyddsfrågor: betänkande. Statens ...
Han riktade även uppfostrande insatser mot romarna, bland annat genom att förbjuda kastrering av män och bestraffa homosexuella ...
Det är en ursinnig skildring av makt, våld och förtryck: massakrer, tortyr, människooffer, kannibalism, våldtäkt, kastrering ...
Huvudvikten låg på "det glödande dopet", kastrering medelst en glödhet kniv. I sina religiösa ceremonier närmade de sig ... 5:28-30; 19:12), förespråkade åsikten att könsdriftens dödande genom kastrering och kvinnobröstens avskärande var ett ...
Under sin tid i riksdagen väckte Johansson frågan om kastrering av sexualbrottslingar. Han påpekade att "förslaget kan upplevas ...
De hingstar som ansågs hålla måttet slapp undan kastrering och användes som avelshästar. Några fåtal okastrerade hingstar ...
... även kastrering av hingstarna.[36] Till skillnad från andra reguljära arméer i Europa utgjordes uppemot hälften av de svenska ...
... snivåerna påverkas inte av kastrering för vissa arter om ingreppet sker vid fel tidpunkt. Hos människor verkar den ... och eftersom kastrering alltid ger en lugnande effekt. Studier av testosteronnivåer försvåras dock av att testmetoderna (blod- ...
Tvångssterilisering Kastrering Hysterektomi ^ Christiansen & Sandlow, 2003, Testicular Pain Following Vasectomy: a Review of ...
... och ersättas av ett tvingande krav på kastrering (avlägsnande av könskörtlarna).[15] Förslaget kritiserades kraftigt av flera ... församling uppmanade den 28 juni 2013 samtliga medlemsländer att helt förbjuda all påtvingad sterilisering eller kastrering av ...
När dessa inte deltog i strider fick de sköta rytteriets hästar och därvid även kastrering av hingstarna. Sedan dess har många ...
... även om det innebar kastrering. Kastrering var inget krav, men ungefär hälften av männen i Heavens Gate var kastrerade ...
... hymen preventivmedel sexologi urologi obstetrik masturbation manlig omskärelse kvinnlig omskärelse könsstympning kastrering. ...
... och ersättas av att ett tvingande krav på kastrering (avlägsnande av könskörtlarna). Förslaget kritiserades kraftigt av flera ... församling uppmanade den 28 juni 2013 samtliga medlemsländer att helt förbjuda all påtvingad sterilisering eller kastrering av ...
Ansökan hos socialstyrelsen om tillstånd till kastrering för underårig får göras av den som har vårdnaden om honom. Tidigare ...