Karies och tandfrätning[redigera , redigera wikitext]. Förutom att sockret i läsk kan orsaka karies är det också bevisat att ...
Karies[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Karies. Karies (caries dentalis), eller tandröta, är en infektionssjukdom ... Obehandlad karies kan leda till kaviteter, "hål i tänderna", som i förlängningen kan leda till tandvärk och att tanden går ... Om den inte avlägsnas kan den orsaka karies eller gingivit. Beläggningen bildas nästan helt av bakterier (huvudsakligen ... Orsaken till symptomet brukar vara karies eller sprickor i tänderna, men även slarvig tandborstning kan ge upphov till ilningar ...
Karies[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Karies. Karies (tandröta) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier ... En orsak till karies är att bakterierna i munnen livnär sig på olika kolhydrater (till exempel sockerarter) och omvandlar dessa ... Hål i tänderna - karies information från webbplatsen Sjukvårdsrådgivningen av Douglas Bratthall (30 augusti 2006) ... kan bidra till ett försämrat munförsvar och därmed så ökar risken för karies[3][4]. ...
... i tänderna, se Karies. Se även[redigera , redigera wikitext]. *Hålbok. Det här är en förgreningssida, som består av en ...
Bland hans böcker har Draken Karies och riddare Fluor nått framgång. Spökslottets hemlighet och Draken Karies och riddare Fluor ... Larsson, Dan (2004). Draken Karies och riddare Fluor. Raketförlaget. ISBN 91-974655-1-8 Denna artikel om en svensk författare ... Spökslottets Hemlighet, Stefan och elake Emil, Draken Karies och Riddaren Fluor översatta till danska. Spökslottets hemlighet ... Draken Karies och riddare Fluor, 2004, Raketförlaget Härs och tvärs på rim och vers, 2005, Raketförlaget (1:a uppl) Clownen, ...
Hans undersökningar om karies är grundläggande. En sällsynt utmärkelse kom honom till del, då han, ehuru utlänning, 1900 valdes ...
Vanliga åkommor är karies och tandsten. I Sverige gäller att "basala hygienrutiner ska tillämpas av all vårdpersonal vid ...
... , sagoväsen som påstås orsaka karies, hål i tänderna. Verklighetens "tandtroll" kan ses som bakterien Streptococcus ...
Vulkanutbrottet 1961 har bidragit till forskningen kring orsakerna till karies. Före vulkanutbrottet var karies okänt bland ...
Det är även vanligt att de innehåller fluor vilket motverkar karies. Munvatten är avsett som ett komplement till tandborstning ...
Xylitol har däremot inte lika bra effekt mot karies som fluor. Xylitoltuggummit rekommenderas av tandläkare och då att man tar ...
Detta görs för att stärka emaljen och på så vis motverka karies.[3][4] ...
Den används även som ett munvatten för lindring av tandvärk vid karies. Vid getingstick eller myggstick kan lindring uppnås ...
Karies ^ "Arkiverade kopian". Arkiverad från originalet den 4 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140504191652/http://www. ...
... er får diagnostisera karies och parodontit. Arbetsuppgifterna omfattar även att tillse bästa möjliga förhållanden ...
... lanserades till en början mot känsliga tandhalsar men har senare också lanserats som en metod för att förebygga karies ... 1], Arginin för att förebygga karies. SBU-rapport. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2015. ^ " ... vetenskaplig granskning av den forskning som finns på området har tandkräm med arginin inte bevisats skydda bättre mot karies ...
Slutsatsen var att intagsfrekvensen spelade stor roll för karies, något som haft stor betydelse för tandvården. Redan innan de ... Forskarna bestämde med Medicinalstyrelsens samtycke vilken diet patienterna skulle få och provocerade fram karies hos ...
På 1940-talet var dålig tandhälsa vanligt i Sverige och i stort sett alla hade haft karies. Vipeholmsexperimenten påbörjades i ... Lund, där forskare skapade och analyserade karies genom att under flera år låta patienter med utvecklingsstörningar äta rikliga ...
Skatten är avsedd som en pigouviansk skatt, eftersom hög sockerkonsumtion anses medföra hälsoproblem som karies och fetma. ...
Karyés (engelska: Karies) är en ort i Grekland. Den ligger i prefekturen Chios och regionen Nordegeiska öarna, i den östra ...
Skatt på trafikförsäkringspremie m. m. Sockerskatt: För att förebygga övervikt, diabetes och karies. Markvärdesavgift ( ...
... er innehåller socker och är något sura vilket innebär att de kan orsaka karies och frätskador på tänderna. Gatorade ...
... men större repor kan i värsta fall leda till permanenta beläggningar och karies.[2] För att undvika onödigt slitage bör man ...
Dens ivaginatus leder ofta till karies och andra tandsjukdomar. Det finns olika typer av detta sjukdomstillstånd och det är ...
Karies i en tand kan leda till inflammation i tandroten, vilket visar sig genom den varbildning som kallas tandböld. En ...
Karies (hål i tänderna) - en skada på tandemaljen som börjar med en syraattack. Munnens saliv har till uppgift att neutralisera ... www.folktandvardenstockholm.se/fakta-rad/sjukdomar-och-besvar/hal-i-tanderna-karies/. Läst 25 mars 2017.. ...
Grus och sand som blandades med det stenmalda mjölet ledde till kraftigt nedslitna tänder (även om karies var sällsynt).[163] ...
Om den inte avlägsnas kan den orsaka karies eller gingivit. Mikroorganismerna som bildar beläggningen är nästan helt bakterier ...
På 1930-talet hade 99,9 % av svenska beväringar karies, och det var mycket vanligt även i 3-åringars mjölktänder.[2] ...