"Kardiotokografi". Medicinskordbok.se. Läst 13 december 2012. ^ Kitzinger, Sheila (1981/1998): Att vänta och föda barn. Albert ... Kardiotokografi (CTG, efter engelskans cardiotocography), elektronisk fosterövervakning är en övervakningsapparat och metod som ... Fosterövervakning med kardiotokografi (CTG) vid förlossning. En sammanfattning och kommentar till utländsk medicinsk ... https://web.archive.org/web/20151227174121/http://sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Fosterovervakning-med-kardiotokografi/. Läst ...