... koldioxid och ammoniak. Enzymet deltar i argininbiosyntesen och ureacykeln. Det finns tre olika isoenyzymer, varav två ... återfinns hos människa: Karbamoylfosfatsyntas I - mitokondriellt enzym som deltar i ureacykeln. Karbamoylfosfatsyntas II - ... Karbamoylfosfatsyntas är ett enzym som katalyserar bildandet av karbamoylfosfat från glutamin eller frånt ATP, ...