Nukleinsyran omges av ett skyddande proteinskal (kapsid). Skalet består av ett antal identiska proteinenheter som var och en ... Hos många fager sker sammansättningen av viruspartikeln helt spontant, genom att proteinkapsomererna bildar en kapsid som ...
... är ett Alphavirus tillhörande familjen Togaviridae . Virusets kapsid är 70 nm i diameter och har en icosahedral ...
Virusen inom familjen har ett genom som består av enkelsträngat DNA och en ikosaedrisk kapsid. Ibland kallas alla arter inom ...
De är 65-70 nm i diameter och har en kapsid som är gjord av 240 monomerer. Skyddslagret består av 80 taggar av polymerer ( ...
... även kallad kapsid), en svans, svansfibrer (se bild av virus nedan). Huvudet innehåller fagens dubbelsträngade linjära DNA - ...
Viruspartikeln är mycket litet och den omges inte av en kapsid (proteinskal). Viruset är besläktat med det virus som ger upphov ...
När viruset väl har kommit in i en värdcell måste den först befria sig från sitt skyddande hölje (kapsid) för att frigöra sitt ...
DNA strängen är omgiven av en ikosahedral kapsid som omges av ett hölje med många glykoproteiner. Herpesviruset är jämfört med ...
Virusets arvsmassa är inkapslad i en kapsid som i sin tur är omgiven av ett lipidmembran stulet från den tidigare värdcellen. ... Viruspartikeln består av en enkelsträngad RNA molekyl omgiven av en kapsid som i sin tur är omgiven av ett lipidmembran. West ...
RNA-strängen är omgiven av en kapsid vilken i sin tur omges av ett hölje med två olika glykoproteiner, hemagglutinin (H) och ...
En sammansmältning med värdens plasmamembran sker och en kapsid uppstår som bär på virusets genom som på så vis kommer in i ... en kapsid med två kopior av virusets arvsmassa och ett antal andra virusproteiner som hjälper till så att en ny cell kan ...
... ens kapsid består av tre proteiner kända som VP1, VP2 och VP3, vilka formar en ikosaedrisk struktur som tål pH, ...