Han ropade på mig.') Eð kam įe kulla. ('Det kom en flicka.') Eð kam įe kull daitað uoss. ('Det kom en flicka till oss.') Dessa ... ä-v-e-r. Men då har forskarna skrivit ett d med ett kryss över svansen, ð, i stället för r, och så ska forskarna vara i ... kweld uttalas med ett långt [l]. Konsonantkombinationen ⟨sl⟩ har utvecklats till ett tonlöst /l/-ljud, och realiseras som [l̥ ... I vissa byar ersätts ljudet [ð] ibland med /r/, såsom i den bestämda artikeln i neutrum -eð, vilket gör att till exempel auseð ...