Vissa chalkoner visar förmåga att blockera spänningsberoende kaliumkanaler. De är också intermediärer vid biosyntes av ...
Giftet tros verka på mitokondriemembranen, vars kaliumkanaler slås på. Detta leder till kemiska obalanser och mekaniska skador ...
Gi - hämmar adenylatcyklas, reglerar kalium-kanaler och kalcium-kanaler. Gs - stimulering av adenylatcyklas, reglerar kalcium- ...
... öppnandet av kalium-kanaler. Då kommer kalium-jonerna att diffundera ut med koncentrationsgradienten till utsidan av neuronet. ...
Substansens verkan via bindning till SUR1-receptorn, en underenhet av ATP-känsliga kaliumkanaler av ß-celler i de Langerhanska ...
ATP-sensitiva kaliumkanaler (KATP), eller adenosinsignaleringen i centrala nervsystemet, men dieten kan möjligen ha sin ...
Till exempel, Kir6.1 ATP-känsliga kaliumkanaler i den mjuka muskeln hos kransartärer har en viktig homeostatisk roll under ...