Vid tillsats av kaliumjodid ger överskottet oxidationsmedel en ekvivalent mängd jod, som kan titreras tillbaka med tiosulfat. ... Kopparn faller ut som kopparjodid (kopparn envärd) efter oxidation av en ekvivalent mängd kaliumjodid till jod (i lösning som ... bestämma tvåvärd koppar i lösning genom att tillsätta kaliumjodid. ...
21). ^ Exempelvis 3 g jod och 10 g kaliumjodid till en liter vatten. Färdigberedd "Lugols lösning", även kallad "jodlösning" ...
Kaliumjodid används som tillsats till salt för att motverka struma, och silverjodid används i svartvit fotografisk film. Vidare ...
Han tjänstgjorde därefter vid olika sjukhus och blev licentiat 1845 på en avhandling om syfilis, behandlad med kaliumjodid. Han ...
Vid behandling av syfilis ersatte Salvarsan inledningsvis inte den tidigare behandlingen med kvicksilver och kaliumjodid, utan ...
... som används i matlagningen är i Sverige oftast berikat med bland annat saltet kaliumjodid (KI), för att utgöra en ...
... ibland kombinerat med kaliumjodid. Den bakomliggande organismen Treponema pallidum identifierades först av Fritz Schaudinn och ...
Kaliumjodid Natriumklorid Material Safety Data Sheet Mallinckrodt Baker Den här artikeln är helt eller delvis baserad på ...
... genom tillsats av kaliumjodid till moderluten, sedan cinkonidinet avskilts. Den bildade cinkoninjodiden överförs med svavelsyra ...
Haslund införde behandlingen av psoriasis med höga doser kaliumjodid i Danmark, och skrev om tertiär och malign syfilis, ...
... är en lösning av 13,546 g kvicksilverklorid och 49,8 g kaliumjodid i 1 liter vatten och används som reagens för ...
... där väteperoxidens förmåga att sönderfalla till syre och vatten kombineras med kaliumjodid som katalysator och diskmedel för ...
Streptomycin Amfotericin B Klotrimazol Flukonazol Flucytosin Griseofulvin Itrakonazol Nystatin Vorikonazol Kaliumjodid ... Glukagon Insulininjektion Medellångverkande insulin Metformin Klomifen Medroxyprogesteronacetat Levotyroxin Kaliumjodid ...
Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2. R05CA01 Tyloxapol R05CA02 Kaliumjodid R05CA03 Guaifenesin R05CA04 ...
Kaliumjodid - en jonförening av kalium och jod Kibi - binärt prefix Ki (sumerisk gud) - en jordgudinna Ki (japanskt filosofiskt ...
V03AB16 Etanol V03AB17 Metyltionin V03AB18 Kaliumpermanganat V03AB19 Fysostigmin V03AB20 Kopparsulfat V03AB21 Kaliumjodid ...
... hyperton S01XA04 Kaliumjodid S01XA05 Natriumedetat S01XA06 Etylmorfin S01XA07 Alum S01XA08 Acetylcystein S01XA09 Jodheparinat ...
... och kaliumjodid (KI) med kalciumkarbonat (CaCO3) som katalysator. ( C H 3 ) 2 S O 4 + K I → C H 3 I + C H 3 S O 4 K {\ ...
22.3 mg/l Kaliumjodid (KI) 0.83 mg/l Natriummolybdat (Na2MoO4 · 2H2O) 0.25 mg/l Zinksulfat (ZnSO4·7H2O) 8.6 mg/l NaFe-EDTA ...
... tillverkas industriellt genom att lösa jod i kalilut (KOH). 3 I 2 + 6 K O H → 5 K I + K I O 3 + 3 H 2 O {\ ... K I + A g N O 3 → A g I + K N O 3 {\displaystyle {\rm {KI+AgNO_{3}\rightarrow AgI+KNO_{3}}}} I Sverige tillsätts kaliumjodid i ... Kaliumjodid, eller jodkalium, är en jonförening av kalium och jod med formeln KI, bestående av vita eller färglösa, kubiska ... Kaliumjodid framställs av jod och kaliumhydroxid i vattenlösning, varvid en blandning av jodkalium och jodsyrat kalium bildas. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...