Kalibrering med avseende på kol-14-fluktuationer i atmosfären[redigera , redigera wikitext]. ... Det hjälper inte alltid med en kalibrering, eftersom skillnaden mellan ålder och kol-14-halt genom den industriella påverkan ... OxCal, ett av de mest använda programmen för kalibrering av kol 14-dateringar ...
Kalibrering och korrektioner[redigera , redigera wikitext]. Inställning av jämviktsläget. Högst upp på vågbalken sitter två ... Korrektion för vikternas kalibrering. Vägningen blir aldrig noggrannare än de vikter man använder. Också de bäst kalibrerade ... kan ha betydelse vid domstolsförhandlingar, måste vikter och våg godkännas av ackrediterade institut för kalibrering väl före ...
"Kalibrering". Kalibrering. Swedac. http://www.swedac.se/sv/Omraden/Kalibrering/#Anchor2. Läst 25 september 2012. ^ http://www. ... kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning. Om resultatet är godkänt ackrediterar de verksamheten. Ackrediteringen är ...
... ar används för kalibrering och måttinställning av mätverktyg, (tolkar), mätapparater och produktionsmaskiner och har ... "Kalibrering av passbitar". SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. http://www.sp.se/sv/index/services/length/gauge_blocks/ ...
"Kalibrering av tid och frekvens via GPS". SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. http://www.sp.se/sv/index/services/onsite_ ...
... n ansågs som lämplig för absolut-kalibrering av elektroniska slutare. Fallslutaren hade sitt speciella ... exempelvis för kalibrering av andra slutare. Fallslutaren är den enklaste formen av ridåslutare. Fallslutaren består av en tung ...
Inom tillverkninsindustrins laboratorium eller mätrum, vid kontroll eller kalibrering av utrustning.. *I maskintekniska ...
... används ofta för att välja parameter för en statistisk metod (kalibrering). Korsvalidering kan också användas ...
BIPM utför kalibrering åt meterkonventionens medlemsländer samt deltar i och organiserar internationella jämförelser mellan ...
... (kalibrering) - ett materialiserat mått, mätinstrument eller mätsystem som är avsett att definiera eller reproducera en ...
Dessutom har företaget expertis inom bland annat kemi, hälsa- och miljö, kalibrering, marknadstillträde och batteri och ...
En stor del av kritiken består i de problem som uppstår vid kalibrering av den molekylära klockan (dvs. bestämning av de ... Ett annat problem vad gäller kalibrering av molekylära klockor är att dessa visar sig ha olika hastighet beroende på vilken ... neutrala mutationernas hastigheter). Kalibrering Teorin kring molekylära klockor blir endast användbar då man på något sätt kan ...
Vid SSI fanns Riksmätplatsen för joniserande strålning vilket är ett nationellt standardlaboratorium för kalibrering av ...
Han fick mest hålla på med kalibrering av instrument och tyckte inte att hans kunskaper utnyttjades till fullo. 1924 flyttade ...
Flygeln kräver både underhåll och kalibrering med jämna intervall. För att kunna göra flygelmätningar i ett vattendrag, fordras ...
Några för kalibrering användbara salter listas i följande tabell. ^ [a b] "hygrometer - Uppslagsverk - NE.se". www.ne.se. https ...
... används också som referensmaterial för kalibrering vid NMR-spektroskopi. Triklorättiksyra Triflatsyra ...
Det sammanlagda värdet av B + Ej fås genom kalibrering av elektroderna mot olika redox-buffertar med kända egenskaper, t.ex. en ...
De nationella prototypernas massa bestäms genom kalibrering mot den internationella prototypen. Det svenska kilogramprototypen ...
En mättad vattenlösning av kaliumsulfat kan användas för kalibrering av hygrometrar. ^ Meyers varulexikon, Forum, 1952 Den här ...
Till observatoriets uppgifter hörde kalibrering av kronometrar och navigationsinstrument för sjöfarten. Observatoriet deltog i ...
En mättad vattenlösning av natriumklorid kan användas för kalibrering av hygrometrar. Fysiologisk saltlösning Koshersalt ...
En mättad vattenlösning av magnesiumklorid kan användas för kalibrering av hygrometrar. Denna artikel inom oorganisk kemi ...
En mättad vattenlösning av kaliumkarbonat kan användas för kalibrering av hygrometrar. Litiumkarbonat Natriumkarbonat Pottaska ...
Absoluta gravimetrar används vid kalibrering av relativa gravimetrar, för lantmäteriundersökningar av gravitationsanomalier ( ...
Dock minskar den omättad cellens produktion med 80 mikrovolt per år, vilket kan kompenseras genom periodisk kalibrering mot en ...
Omräkningen sker med hjälp av ett känt förhållande, som konstaterats vid en kalibrering. Kalibreringen går till så att givaren ...
Korrektion för vikternas kalibrering Vägningen blir aldrig noggrannare än de vikter man använder. Också de bäst kalibrerade ... kan ha betydelse vid domstolsförhandlingar, måste vikter och våg godkännas av ackrediterade institut för kalibrering väl före ...
Det går att manuellt ställa in belastningen, men en automatisk kalibrering kan erhållas. Avkänning av så kallad slaglängd finns ...
DICOM specificerar även en standard-kalibrering (definieras i kapitel 14 av standarddokumenten) som möjliggör konsistens mellan ...