... och negativt till D-typ yttre kaliumkanaler och till N-typ och P / Q-typ kalciumkanaler, negativt kopplade till adenylatcyklas ... CB1 kan både aktivera och ha hämmande effekt på kaliumkanaler samt kalciumkanaler av N/L/Q typ. CB1receptorer är kopplade ... Emellertid, i den makrofaga cellinjen RAW 264,7 hämmas NF-kB-aktivitet av THC, vilket tyder på att den typ av cannabinoid ... Huvudartikel: Receptorer GPR55 är en kandidat för cannabinoidreceptor typ 3 (CB3), den kodas av GPR55 genen belägen på kromosom ...