Receptorerna styr klorid-, kalium- och kalciumkanaler. GABA verkar som neurotransmittor, genom GABA- ...
Det är en GABA-analog; däremot agerar den inte på GABA-receptor utan inhiberar specifika kalciumkanaler. Det marknadsförs under ...
Active Sites) på det presynaptiska plasmamembranet, där även spänningskänsliga kalciumkanaler genomborrar plasmamembranet. Vid ...
Gi - hämmar adenylatcyklas, reglerar kalium-kanaler och kalcium-kanaler. Gs - stimulering av adenylatcyklas, reglerar kalcium- ...
... binder till en assisterande subenhet av spänningskänsliga kalciumkanaler i centrala nervsystemet, vilket kraftigt ...
... öppnandet av kalciumkanaler i glattmuskelcellen. Kontraktionens styrka beror på graden av kalciuminflöde i cellen, det vill ...
CB1 kan både aktivera och ha hämmande effekt på kaliumkanaler samt kalciumkanaler av N/L/Q typ. CB1receptorer är kopplade ... Q-typ kalciumkanaler, negativt kopplade till adenylatcyklas och positivt till mitogenaktiverat proteinkinas. Vid CB1-aktivering ...
... och kalciumkanaler. Fas 1 karakteriseras av en kort nedåtgående kurvatur på membranpotentialen, som beror på utflöde av ...
Även om kalciumkanaler finns i alla celler, visar kalciumantagonisterna upp en stor selektivitet för glatt muskulatur och ...