E 341 Kalciumfosfater. *E 343 Magnesiumfosfater. *E 350 Natriummalat, natriumvätemalat. *E 351 Kaliummalat ...
Den slagg som bildas vid processen innehåller kalciumfosfater och kalciumsilikat och kan i finfördelad form användas som ...
När makrofagerna har fagocyterat för mycket oxiderat LDL omvandlas de till skumceller som i sin tur lagrar in kalciumfosfater. ...
Den består av ungefär 85 procent kalciumfosfater, framför allt trikalciumdifosfat, ett salt av kalcium och fosforsyra med ...
Kalciumfosfater är i vidare bemärkelse även en grupp ämnen innefattande: *kalciumdivätefosfat, eller monokalciumfosfat ...