... är en cypressväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Juniperus oxycedrus ingår i släktet enar och familjen ... I bergstrakter hittas Juniperus oxycedrus ibland i fuktiga skogar tillsammans med Cedrus libani, svarttall, Juniperus ... Wikimedia Commons har media som rör Juniperus oxycedrus. Bilder & media Wikispecies har information om Juniperus oxycedrus. ... Juniperus oxycedrus växer i låglandet och i bergstrakter upp till 2200 meter över havet. Arten är oftast utformad som en buske ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av Maximino Martinez. Juniperus durangensis ingår i släktet enar, och ... a b] 1998 Juniperus durangensis Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober 2012. ^ ... Farjon A., 2011-02-11 Wikispecies har information om Juniperus durangensis. Artförteckning (Robotskapade cypressväxtartiklar, ... Robotskapade artiklar 2014-07, Sårbara arter, Biologiska artiklar som hämtar bild från Wikidata, Enar, Juniperus). ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av Pilg.. Juniperus gracilior ingår i släktet enar, och familjen ... Arten delas in i följande underarter: J. g. ekmanii J. g. gracilior J. g. urbaniana ^ [a b] 1998 Juniperus gracilior Från: IUCN ... Farjon A., 2011-02-11 Wikispecies har information om Juniperus gracilior. Artförteckning (Robotskapade cypressväxtartiklar, ... Robotskapade artiklar 2014-07, Starkt hotade arter, Biologiska artiklar som hämtar bild från Wikidata, Enar, Juniperus). ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Juniperus barbadensis ingår i släktet enar, och ... Arten delas in i följande underarter: J. b. barbadensis J. b. lucayana ^ [a b] 2000 Juniperus barbadensis Från: IUCN 2012. IUCN ... Farjon A., 2011-02-11 Wikispecies har information om Juniperus barbadensis. Artförteckning (Robotskapade cypressväxtartiklar, ... Robotskapade artiklar 2014-07, Sårbara arter, Biologiska artiklar som hämtar bild från Wikidata, Enar, Juniperus). ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av Vladimir Leontjevitj Komarov. Juniperus tibetica ingår i släktet enar ... Trä från Juniperus tibetica används av lokalbefolkningen som ved. De nämnda slidhornsdjuren och andra betesdjur kan orsaka stor ... IUCN kategoriserar arten globalt som sårbar (VU). ^ [a b c] Farjon, A. 2013 Juniperus tibetica . Från: IUCN 2013. IUCN Red List ... Arten bildar på höga höjder ofta mindre skogar eller trädgrupper tillsammans med Juniperus convallium. I utbredningsområdets ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av Alfred Rehder och Ernest Henry Wilson. Juniperus convallium ingår i ... Två andra arter av samma släkte, Juniperus saltuaria och Juniperus tibetica, förekommer likaså. För beståndet är inga hot kända ... Juniperus convallium och andra träd bildar här ofta dvärgformer som liknar buskar. Övriga delar av landskapet är en bergsstäpp ... Oklart är hur klimatförändringar kommer påverka Juniperus convallium. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig (LC). ...
... hittas tillsammans med andra arter av släktet Juniperus samt med atlantisk pors, Erica azorica, vanlig ... Bilder & media Wikispecies har information om Juniperus brevifolia. Artförteckning (Sårbara arter, Enar, Juniperus). ... Juniperus brevifolia är en cypressväxtart som först beskrevs av Moritz August Seubert, och fick sitt nu gällande namn av Franz ... Juniperus brevifolia ingår i släktet enar och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Arten ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av J.T. Buchholz. Juniperus ashei ingår i släktet enar, och familjen ... Juniperus ashei ingår buskskogar och glest fördelad i gräsmarker. Den hittas ofta bredvid Juniperus pinchotii och Pinus remota ... Arten delas in i följande underarter: J. a. ashei J. a. ovata ^ [a b c] Farjon, A. 2011 Juniperus ashei . Från: IUCN 2011. IUCN ... Farjon A., 2011-02-11 Wikimedia Commons har media som rör Juniperus ashei. Bilder & media Wikispecies har information om ...
... är en cypressväxtart som först beskrevs av Georg George Engelmann, och fick sitt nu gällande namn av ... a b] 1998 Juniperus monosperma Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober 2012. ^ ... Juniperus monosperma ingår i släktet enar, och familjen cypressväxter. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga ... Farjon A., 2011-02-11 Wikimedia Commons har media som rör Juniperus monosperma. Bilder & media Wikispecies har information om ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av Maximino Martinez. Juniperus comitana ingår i släktet enar, och ... a b] 1998 Juniperus comitana Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober 2012. ^ ... Farjon A., 2011-02-11 Wikispecies har information om Juniperus comitana. Artförteckning (Robotskapade cypressväxtartiklar, ... Robotskapade artiklar 2014-07, Sårbara arter, Biologiska artiklar som hämtar bild från Wikidata, Enar, Juniperus). ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Juniperus deppeana ingår i släktet enar, ... Farjon A., 2011-02-11 Wikimedia Commons har media som rör Juniperus deppeana. Bilder & media Wikispecies har information om ... Artförteckning (Robotskapade cypressväxtartiklar, Robotskapade artiklar 2014-07, Livskraftiga arter, Enar, Juniperus). ... 1998 Juniperus deppeana Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober 2012. ^ Steud., ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av Maximino Martinez. Juniperus blancoi ingår i släktet enar, och familjen ... Arten delas in i följande underarter: J. b. blancoi J. b. huehuentensis J. b. mucronata ^ [a b] 1998 Juniperus blancoi Från: ... Farjon A., 2011-02-11 Wikispecies har information om Juniperus blancoi. Artförteckning (Robotskapade cypressväxtartiklar, ... Robotskapade artiklar 2014-07, Sårbara arter, Biologiska artiklar som hämtar bild från Wikidata, Enar, Juniperus). ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av Élie Abel Carrière. Juniperus californica ingår i släktet enar och ... Juniperus californica behöver därför nå grundvattnet. Bränder kan vara ett hot för delar av beståndet. Särskilt känsliga är ... a b c d e] 1998 Juniperus californica Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober ... Getterna som åt delar av Juniperus californica samt från andra inhemska växter har bortförts från Guadalupeön. IUCN ...
... är en cypressväxtart som först beskrevs av Robert Phillip Adams, och fick sitt nu gällande namn av Robert ... Juniperus arizonica ingår i släktet enar och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Arten ... Juniperus arizonica hittas vanligen som den enda busken i områden med gräs av släktet Bouteloua. Ibland förekommer grupper ... a b c] 2007 Juniperus arizonica Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober 2012. ^ ...
... är en cypressväxtart som först beskrevs av John Torrey, och fick sitt nu gällande namn av Elbert Luther ... Juniperus osteosperma ingår i skogar och buskskogar där arter av ensläktet och tallsläktet dominerar. Typiska växter som hittas ... Juniperus osteosperma ingår i släktet enar och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. ... a b c] 1998 Juniperus osteosperma . Från: IUCN 1998. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018.1. Läst 24 oktober 2012 ...
... är en cypressväxtart som beskrevs av Philip Barker Webb och Sabin Berthelot. Juniperus cedrus ingår i släktet ... Juniperus cedrus växer bland annat i stäppliknande landskap med buskar på bergstoppar, i buskskogar och i fuktiga skogar. På de ... a b c d e] Thomas, P. & Farjon, A. 2011 Juniperus cedrus . Från: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018.1 ... Farjon A., 2011-02-11 Wikimedia Commons har media som rör Juniperus cedrus. Bilder & media Wikispecies har information om ...
Juniperus Juniperus communis - en Juniperus communis ssp. alpina Juniperus conferta Juniperus rigida Juniperus sect. Juniperus ... Oxycedrus Juniperus brevifolia Juniperus cedrus Juniperus deltoides Juniperus formosana Juniperus luchuensis Juniperus ... australis Juniperus osteosperma Juniperus pinchotii Juniperus saltillensis Juniperus scopulorum Juniperus standleyi Juniperus ... Juniperus × pfitzeriana Juniperus angosturana Juniperus arizonica Juniperus ashei Juniperus barbadensis Juniperus bermudiana ...
2021 startade hon Juniperus förlag, i syfte att ge ut litteratur och sprida kunskap om ätstörningar. Med boken Mamma med ... Anna Ehn i Libris Webbplats Juniperus förlag (Wikipediaartiklar med identifierare från VIAF, Wikipediaartiklar med ... ISBN 9789127176553 ^ "Fakta och fiktion - Litteratur och kunskap om ätstörningar". Juniperus förlag. https://juniperusforlag.se ...
... (Juniperus phoenicea) är en cypressväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Juniperus phoenicea ingår i släktet enar ... 141-142 Wikimedia Commons har media som rör Juniperus phoenicea. Bilder & media Wikispecies har information om Juniperus ... Juniperus phoenicia i Svensk Kulturväxtdatabas. ^ Bean, W.J., 1980Trees and shrubs hardy in the British Isles, ed. 8, Vols. 1-4 ... Arten delas in i följande underarter: J. p. phoenicea J. p. turbinata ^ [a b c d] Farjon, A. 2013 Juniperus phoenicea Från: ...
Juniperus procumbens hittas på öarnas högsta toppar. Den bildar där mattor som täcker klipporna. Växten används i andra delar ... Japansk krypen (Juniperus procumbens) är en cypressväxtart som först beskrevs av Philipp Franz von Siebold och Stephan ... a b c] Farjon, A. & Carter, G. 2013 Juniperus procumbens . Från: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018.1 ... Farjon A., 2011-02-11 ^ [a b] Dyntaxa Juniperus procumbens Wikimedia Commons har media som rör Japansk krypen. Bilder & media ...
... (Juniperus squamata) är en cypressväxtart som beskrevs av Buch.-ham. och David Don. Himalaja-en ingår i släktet ... a b c] Farjon, A. 2013 Juniperus squamata . Från: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018.1. Läst 7 ... Farjon A., 2011-02-11 ^ [a b] Dyntaxa Juniperus squamata Wikimedia Commons har media som rör Himalaja-en. Bilder & media ... Wikispecies har information om Juniperus squamata. Artförteckning (Livskraftiga arter, Wikipediaartiklar med identifierare från ...
... (Juniperus scopulorum) är en cypressväxtart som beskrevs av Charles Sprague Sargent. Röden ingår i släktet enar och ... För beståndet är inga hot kända och arten listas av IUCN som livskraftig (LC). ^ [a b c d e] Farjon, A. 2013 Juniperus ... Farjon A., 2011-02-11 ^ [a b] Dyntaxa Juniperus scopulorum Wikimedia Commons har media som rör Röden. Bilder & media ... I bergstrakter bildas ofta trädgrupper eller skogar tillsammans med Juniperus osteosperma, engelmannsgran, berggran och med ...
Juniperus communis). Ön ska ursprungligen ha benämnts "Skategrund" eller "Skateskär", och den första uppgiften om dess existens ...
... (Juniperus chinensis) är en cypressväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Kinesisk en ingår i släktet enar, och ... Arten delas in i följande underarter: J. c. chinensis J. c. sargentii J. c. tsukusiensis ^ [a b c] Farjon, A. 2011 Juniperus ... Farjon A., 2011-02-11 ^ Dyntaxa Juniperus chinensis ^ Care guide for the Juniper Bonsai tree på Bonsai Empire. ^ "Aktion mot ... Bilder & media Wikispecies har information om Juniperus chinensis. Artförteckning (Livskraftiga arter, Wikipediaartiklar med ...
... är mycket nära släkt med ensläktet (Juniperus). Namnet Cupressus kommer av den gamla myten om Kyparissos, en av ...
Ordet kommer ytterst från latinets ord för en, juniperus. Genever är föregångaren till gin och dricks som kyld snaps till en ...
Artnamnet sabinae är genitiv av sävenbomens artnamn (Juniperus) sabina. ^ E.M. Fries (1832) , In: Syst. mycol. (Lundae) 3(2): ... Päronrost har arter av ensläktet Juniperus (exempelvis kinesisk en och sävenbom, men ej den i Nordeuropa naturligt förekommande ...
... (Juniperus communis) är en vintergrön barrväxt inom familjen cypressväxter. Enen är allmänt spridd över hela norra ... Bilder & media ^ [a b] Farjon, A. 2013 Juniperus communis . Från: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version ...
De är huvudsakligen av arten röd ceder (Juniperus virginiana). Också rester av rödockrapigment har hittats, vilket tyder på att ...
... trivs på kalkrik mark och bildar mykorrhiza med tall (Pinus sp.), ibland med en (Juniperus communis), sällan med ...