Molekyler och joner[redigera , redigera wikitext]. På grund av elektronstrukturen och elektronernas närhet till kärnan är ...
Joner[redigera , redigera wikitext]. Katjoner[redigera , redigera wikitext]. Katjoner, positivt laddade joner, får namnet efter ... Polyatomära joner har ändelsen -at, t.ex. sulfat, klorat, karbonat, nitrat, fosfat. ... Polyatomära joner vars centralatom har ett lägre oxidationstal än motsvarande -atjoner får i stället ändelsen -it. Detta system ...
Blockerande joner[redigera , redigera wikitext]. Extracellulära joner i form av magnesium (Mg2+) och zink (Zn2+) kan binda till ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Johannes Joner Kommer 13. desember med tre barn og går Lucia Trivia[rediger , rediger kilde]. *I en av episodene synges ...
Johannes Joner Sandbærer 1 Marianne Mørk Larsen Sandbærer 1 Morten Røhrt Ekko Ekko Nils Ole Oftebro ...
Linjär accelerator (linac); "ion source" producerar joner; "RF source" accelererar dem med högfrekvent växelspänning. ...
Exempelvis bildar metansyra metanoat-joner. Det finns många trivialnamn på karboxyljoner, i likhet med karboxylsyror. ...
Ädelmetaller bildar inte gärna joner. Inom kemin räknas även koppar som ädelmetall. Inom fysiken räknas enbart koppar, silver ... Detta innebär att metallatomerna lätt släpper ifrån sig valenselektroner och bildar positivt laddade joner (katjoner), som ...
Mineraliseringen slutförs av joner i saliven. Utvecklingen av emaljen tar ungefär två år efter att tanden vuxit fram. Fluor ...
Eftersom citronsyran kan ha olika antal protoner, H+, så finns det flera närbesläktade joner: vätecitrat, HC6H5O72− ... divätecitrat, H2C6H5O7−. Dessa joner kan också bilda salter. Salter av vätecitrat-jonerna är svagt sura medan salter av citrat- ...
Både vätekarbonat och karbonat är komplexa joner. Hur mycket av jonerna som bildas beror bland annat på lösningens pH - ju ... De jämvikter som koldioxid, kolsyra och dess joner deltar i vattenlösning kan skrivas: CO2 (g) ⇄ CO2 (aq) Koldioxid i gasfas ⇄ ...
Delvis dissocierad fosforsyrlighet bildar vätefosfit-joner (H2PO3-). Kallas även för bifosfit eller sur fosfit. Genom att värma ... fosfit under lågt tryck kan man framställa pyrofosfit-joner (H2P2O52-). Fosfitsalter som kaliumvätefosfit (KH2PO3) och ...
Exempel är elektroner, joner och hål (kvasipartikel). I ett ledande medium kan ett elektriskt fält utöva kraftverkan på dessa ... I elektrolyter, sådana som saltvatten, är laddningsbärarna joner, atomer eller molekyler som upptagit eller förlorat elektroner ...
IMF lurar ur den norske kärnvapenspecialisten Nils Delbruuk (Kristoffer Joner) ritningen till bomberna han har gjort till Lark ...
I samband med lavinerna uppstår även positiva joner. Dessa rör sig relativt långsamt på grund av sin höga massa i förhållande ... När joniserande strålning passerar gasen i röret bildas positiva joner och elektroner. Jonerna drivs mot katoden och ...
Vid framställningen av dessa joner använde han supersyror.. Källor[redigera , redigera wikitext]. *^ http://hungarytoday.hu/ ...
Innehåll av olika joner i 1 kg havsvatten. Havsvatten innehåller naturligt katjoner och anjoner av lösta salter. Bland ...
Förhållandet mellan dessa grupper av joner benämns ofta basmättnadsgrad. Begreppet baskatjoner innebär inte att baskatjonerna ...
Plasmat avger energirika, högreaktiva joner som reagerar med materialet. Genom att applicera en spänning, attraheras jonerna i ...
Laser ska ge energirika joner för forskning och medicin, Wallenergstiftelsens youtubekanal (läst 5 augusti 2016) Tünde Fülöp: ... "Laser ska ge energirika joner för forskning och medicin". 11 juni 2014. https://www.wallenberg.com/kaw/forskning/laser-ska-ge- ... energirika-joner-forskning-och-medicin. Läst 5 augusti 2016. ^ "ERC Consolidator Grants 2014 results List of principal ...
... är viktiga för acceleration av såväl elektroner som joner i norrskensområdet. Upphettning av joner leder till utflöden och ... V3) Joner och elektroner, Institutet för rymdfysik, Kiruna, Sverige. (V4) Vågor och plasmatäthet, Institutet för rymdfysik, ... Instrumenten mätte laddade partiklar (elektroner och joner) samt elektriska och magnetiska fält. Dessutom fanns två kameror för ...
... är en metod som karaktäriserar och separerar joner. Ett exempel är separeringen av aminosyror. Några droppar av ...
En löst elektrolyt kan beskrivas som koncentrerad, ifall den har en hög halt av joner, eller utspädd, ifall den har en låg halt ... Om en stor andel av elektrolyten dissocierar till fria joner, är elektrolyten stark; medan om en låg andel dissocierar är ... Elektrolyter med joner har stor betydelse för korrosionens hastighet. Surt regnvatten och havsvatten fungerar bra som ... I kemin är en elektrolyt (av grekiska elektron och ly'sis, "lösning") en substans innehållande fritt rörliga joner som gör ...
Joner fortsätter dock att bombardera alla uppåtriktade ytor vilket leder till etsning. Denna process ger upphov till gravar med ... Plasman innehåller joner som attackerar substratet i (nära) vertikal riktning. Svavelhexafluorid [SF6] används ofta vid etsning ...
Den har formeln Cr2O72-. Löst i vatten bildar kromat- och dikromat-joner kemisk jämvikt. 2 C r O 4 2 − + 2 H 3 O + ⇋ C r 2 O 7 ...
Vätejonerna reagerar med, och ersätter andra positiva joner i mineralet. Hydrolys kan ske i rent vatten, eftersom detta ...
En stråle 20Ne-joner riktades mot ett mål av berylliumfolie. Denna kollision omvandlade några av de tyngre neonkärnorna i ...
Halogener har 7 valenselektroner och bildar gärna envärda negativa joner. *. Wikimedia Commons har media som rör Halogener.. ...
... (NH4NO3) är ett salt av ammonium och nitrat-joner. Ammoniumnitrat är ett oxidationsmedel som bildar explosiva ...