... eller jonbytarkromatografi är en form av kromatografi som används för att separera joner. Den används ofta ...
Skillnaden i isoelektrisk punkt ligger till grund för separationen av substanserna i jonbytarkromatografi och i isoelektrisk ...