Detta eftersom viruset är känsligt för olika detergenter samt desinfektionsmedel såsom virkon, jodoforer och klorhexidin. ...
sprit, kaliumjodidlösning (KI vilken löser jod under bildning av kaliumtrijodid KI3) och vissa tensider s.k. jodoforer. Även ...