Malmquist, Jörgen; Lundh, Bengt (2016). Medicinska ord: det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer (6., [rev. och utök.] uppl.). Lund: Studentlitteratur. sid. 170-171. Libris 18850792. ISBN 978-91-44-10979-4 ...
Tolvfingertarmen (Papilla Vateri, Papilla duodeni minor, Bulbus duodeni) · Flexura duodenojejunalis · Jejunum · Ileum ( ...
... en, jejunum, av latin ieiunus, "tom", är en del av tunntarmen hos de flesta ryggradsdjur, inklusive däggdjur, kräldjur ... "Jejunum". Merriam-Webster. http://www.merriam-webster.com/dictionary/jejunum. Läst 2 augusti 2013. "Matsmältningsorganen". 1177 ...
... en delas upp i tolvfingertarmen (duodenum), tomtarmen (jejunum) och krumtarmen (ileum). Tunntarmen börjar vid den nedre ... Tolvfingertarmen (Papilla Vateri, Papilla duodeni minor, Bulbus duodeni) · Flexura duodenojejunalis · Jejunum · Ileum ( ...
... utsöndras av S-celler i duodenum och jejunum. Upptäckten av sekretin i början av 1900-talet var banbrytande och ledde ...
Ileum, jejunum Primärt retroperitoneala organ organ som redan i början av embryonalperioden låg bakom bukhinnan. Endast ...
Detta avsnitt är en sammanfattning av tunntarm Tunntarmen delas in i tre delar: tolvfingertarmen (duodenum), jejunum och ileum ...
... er är en celltyp i duodenum och jejunum som utöndrar sekretin som svar på sjunkande pH när föda töms från magsäcken. ...
... eller kopplas magsäcksresten till jejunum (Billroth II). Kumar, Vinay (2010). Robbin's and Cotran's Pathologic Basis of Disease ...
Tunntarmen (intestinum tenue) Tolvfingertarmen (duodenum) Tomtarmen (jejunum) Krumtarmen (ileum) Tjocktarmen (intestinum ...
De differentierar ileum från tolvfingertarmen (duodenum) och jejunum genom att antalet Peyers plack ökar ju längre ner i tarmen ...
Tolvfingertarmen (Papilla Vateri, Papilla duodeni minor, Bulbus duodeni) · Flexura duodenojejunalis · Jejunum · Ileum ( ...
Primärt intraperitoneala organ Organ som är helt täckta av bukhinnan, till exempel Ileum och jejunum ...