... kan även ske direkt i magsäcken via en PEG eller gastroknapp och direkt i tunntarmen via en jejunostomi. ...