Madigan J; Brown RN. (2009). Emerging Infectious Diseases 2009 May; Vol. 15 (5), pp. 842-3, Hämtad: 2012-04-20, från http:// ...
https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:38045473. Läst 2 januari 2018 ^ K.M. Becker, J. Engström, O. Nylund, B. ... J. Multiphase Flow (Pergamon Press/Elsevier) 16 (6): sid. 959-974. ^ "The European Two-Phase Flow Group". ENEA - Institute of ...
a b c d e f g h i j k l m n] Clinton S. Nash (2005). "Atomic and Molecular Properties of Elements 112, 114, and 118". J. Phys. ... doi:10.1016/0022-1902(65)80255-X. ^ [a b] Young-Kyu Han och Yoon Sup Lee (9 februari 1999). "Structures of RgFn (Rg = Xe, Rn, ... J. Chatt (1979). "Recommendations for the Naming of Elements of Atomic Numbers Greater than 100". Pure Appl. Chem. 51: sid. 381 ... Yuri Oganessian (2007). "Heaviest nuclei from 48Ca-induced reactions". J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 34: sid. R165-R242. doi: ...
C. L. Bennett, D. Larson, J. L. Weiland, N. Jarosik, G. Hinshaw, N. Odegard, K. M. Smith, R. S. Hill, B. Gold, M. Halpern, E. ... http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-109&rn=news.xml&rst=3739.. ... Clavin, W.; Harrington, J. D. (21 mars 2013). "Planck Mission Brings Universe Into Sharp Focus". NASA. ... Komatsu, M. R. Nolta, L. Page, D. N. Spergel, E. Wollack, J. Dunkley, A. Kogut, M. Limon, S. S. Meyer, G. S. Tucker, E. L. ...
"Learn more about Rodney Frelinghuysen (R-N.J.)" (på en). ProPublica. https://projects.propublica.org/represent/members/F000372- ...
Den stulna bacillen och andra berättelser (översättning J. R-n, Beijer, 1897) (The stolen bacillus and other stories) ... Tidmaskinen (översättning Kjell Ekström & Sam J. Lundwall, Delta, 1976). *Tidsmaskinen (översättning Oskar Källner, Fafner ...
Formerna utan j‐ anses västnordiska, och formerna med j‐ anses östnordiska.[6] Formerna utan j‐ är ursprungliga (jämför ... Dessa konsonanterna används i dialekter med retroflexer, men uppfattas som en sammansättning av rt, rd, rn, rs, rsj och rl. ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å ... Orsakerna till att den östliga formen finns i norska är dels att den brutna formen med j‐ funnits i östnorska dialekter[9] ...
... j v = 1 2 ( ∂ i v j + ∂ j v i ) . {\displaystyle e_{ij}v={\frac {1}{2}}(\partial _{i}v^{j}+\partial _{j}v^{i}).} Olikheten (1) ... Olikheten säger följande: låt Ω vara en öppen sammanhängande domän i Rn med n ≥ 2. Låt H1(Ω) vara Sobolevrummet av alla ... j=1}^{n},\partial _{j}v^{i}(x),^{2}\,\mathrm {d} x\right)^{1/2}.} Då finns det en konstant C ≥ 0, känd som Kornkonstanten av Ω ... så att för alla v ∈ H1(Ω) är ∥ v ∥ H 1 ( Ω ) 2 ≤ C ∫ Ω ∑ i , j = 1 n ( , v i ( x ) , 2 + , ( e i j v ) ( x ) , 2 ) d x ( 1 ) {\ ...
doi:10.1111/j.1365-2966.2004.08514.x. ^ Mackie, Glen (1 februari 2002). "To see the Universe in a Grain of Taranaki Sand". ... http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-109&rn=news.xml&rst=3739. Läst 21 mars 2013. ^ [a b] Overbye, Dennis (21 ... doi:10.1111/j.1365-2966.2004.07261.x. ^ McCall, Storrs. A Model of the Universe: Space-time, Probability, and Decision. Oxford ... doi:10.1111/j.1749-6632.1987.tb37224.x. Landau, Lev; Lifshitz, E.M. (1975). The Classical Theory of Fields (Course of ...
Kovac J, Husse J, Oster H (2009): A time to fast, a time to feast: the crosstalk between metabolism and the circadian clock; ... Selby CP, Thompson C, Schmitz TM, Van Gelder RN, Sancar A(2000): Functional redundancy of cryptochromes and classical ... Davis FC, Mansion J (1988): Entrainment of hamster pup circadian rhythms by prenatal melatonin injection in hamsters; Am J ... Gould PD, Diaz P, Hogben C, Kusakina J, Salem R, Hartwell J, Hall A (2009): Delayed fluorescence as a universal tool for the ...
ɴ/ - ,rn, Likvidor /l/ - ,l, ~ [ɬ] - ,ll, /R/ - ,r, Halvvokal /j/ - ,j, /Ø/ - ,ø, ... Grönländskans alfabet är: A E F G I J K L M N O P Q R S T U V. För att stava lånord från andra språk, särskilt från danska och ...
USA och Kanada Treårig J.D. (Juris Doctor). Vanligen "postgraduate", det vill säga studenten måste ha avlagt kandidatexamen ... Se även: Juristexamen (USA) Danmark candidatus/candidata juris Finland Rättsnotarie (RN) - kandidatexamen 180sp (fin. ... Det första äkta paret som avlagt juris kandidatexamen var Stockholmarna J. O. Westerståhl och Sonja Branting-Westerståhl ( ...
Philadelphia and London.: J. B. Lippincott Company. p. 3 vols. ^ Lysgas ^ Gatubelysning i Lund efter 1863, Anders W. Mårtensson ... http://www.abc.net.au/rn/museums/award/museums/TamworthPowerstation/#aboutus. Läst 4 december 2009. [död länk] Wikimedia ...
Bataljonschef: Öv Per-Ove Eriksson HQ-Log Coy: Chef Mj J. Vall Pansarskyttekompani B-Coy: Chef Mj Mattias Landström ... Bataljonsstab (VN), stab- och trosskompani (XN) samt pansarskyttekompaniet (RN/B-Coy) grupperade på Camp Oden utanför Tuzla. ...
... rn 'stolen'; femininum so:´La 'solen'; neutrum bo:´Le 'bordet' - där L står för tjockt l. (Fornsvenskt rd har blivit ett tjockt ...
Kombinationerna rd, rl, rn, rs och rt uttalas inte som supradentaler utan som enkla d, l, n, s och t i ord som stot ('stort') ... och ban ('barn'). Det förekommer att tj-ljudet uttalas med k eller k+j i ord som kil, kjudra ('tjudra') och kjök ('kök'). ^ [a ...
J. Ind. Med. 2010, 53, 1197-1206 läst 2012-09-09 ^ Halldorsson T.I. et al., Intake of artificially sweetened soft drinks and ... rn+22839-47-0 Illustrerad Vetenskap om ... J. Clin. Nutr. 2010, 92: 626-633 läst 2012-09-09 ^ [a b] http ...
J Biol Rhythms 12:362-370 ^ Amir S, Cain S, Sullivan J, Robinson B, Stewart J (1999): Olfactory stimulation enhances light- ... Van Gelder RN, Sancar A(2000): Functional redundancy of cryptochromes and classical photoreceptors for nonvisual ocular ... J Biol Rhythms 17(4):284-292 ^ Mendoza J (2007): Circadian clocks: setting time by food; J Neuroendocrinol 19(2):127-137 ^ [a b ... Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol285(1):R57-67 ^ Fuller PM, Lu J, Saper CB (2998): Differential rescue of light- and food- ...
Detta i samband med omskolningen till J 28B Vampire. År 1955 kom sedan omskolas till J 32B Lansen, och började omskolas till J ... allt på grund av rn om- och tillbyggnad som pågick i Frösön. Under tiden i Karlsborg tilldelades flottiljen sin första egna ... 1966: Flottiljen ombeväpnas till J 32B Lansen. 1969: Flottiljen ombeväpnas till J 35D Draken. 1970: Lansensystemet avvecklas ... Flottiljen går in i jetåldern och ombeväpnas med J 28B Vampire. 1956: Flottiljen ombeväpnas med J 29 Tunnan. 1957: Flottiljen ...
... är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 2 mars 1981 av den amerikanska astronomen Schelte J. Bus vid Siding Spring- ... 1981 EE20, 1954 LF, 1977 RN3[1]. Uppkallad efter. Marc Chagall[2]. ...
Treårig J.D. (Juris Doctor). Vanligen "postgraduate", det vill säga studenten måste ha avlagt kandidatexamen innan utbildningen ... Rättsnotarie (RN) - kandidatexamen 180sp (fin. oikeusnotaari). * Juris magister (JM) - magisterexamen 300sp (fin. oikeustieteen ... Det första äkta paret som avlagt juris kandidatexamen var Stockholmarna J. O. Westerståhl och Sonja Branting-Westerståhl ( ...
J.R.R. Tolkien skall i hög grad ha inspirerats av fornaldarsagorna då han skrev sina berättelser. Fornaldarsagorna blev kända i ... RN = Rolf Nordenstreng; ÅO = Åke Ohlmarks; NFS = Nils Fredrik Sander; JPS = Jan Paul Strid; OV = Olof Verelius På Islands ...
Eisenberg, J. E. (1981). The mammalian radiations. Chicago: University of Chicago Press. ^ Wilson, E. O. (1975). Sociobiology: ... rN\left(1-{\frac {N}{K}}\right)\qquad \!} där r är populationstillväxten hos populationen (N), och K är carrying capacity hos ...
Bataljonschef: Öv Lars-Gunnar Nilsson Stabschef: Övlt N Gustavsson HQ-Log Coy: Chef Mj J Söderberg Pansarskyttekompani B-Coy ( ... Bataljonsstab (VN), stab- och trosskompani (XN) samt pansarskyttekompaniet (RN/B-Coy) grupperade på Camp Oden utanför Tuzla. ...
1 ^ Villareal MG, Ohlsson J, Abrahamsson M, Sjöström A, Sjöstrand J, Myopisation: the refractive tendency in teenagers. ... Kleinstein RN, Manny RE, Twelker JD, Zadnik K; CLEERE Study Group.Corneal and crystalline lens dimensions before and after ... Sperduto RD, Seigel D, Roberts J, Rowland M (March 1983). "Prevalence of myopia in the United States". Arch. Ophthalmol. 101 (3 ... 656-9. doi:10.1034/j.1600-0420.2000.078006656.x. PMID 11167226. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1600- ...
Smith RN, Mann NJ, Braue A, Mäkeläinen H, Varigos GA.. "The effect of a high-protein, low glycemic-load diet versus a ... doi:10.1016/j.mcna.2015.07.003. ISSN 1557-9859. PMID 26476248. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26476248. Läst 25 december ...
... med j efter den alveolara motsvarigheten, således tj /c/, dj /ɟ/, nj /ɲ/, lj /ʎ/. Ibland används bara j istället för dj, och ny ... rn /ɳ/, rl /ɭ/. Ng skrivs i vissa språk med bokstaven ŋ, eng, som även återfinns i vissa samiska ortografier. De alveolara ... y således som svenska j, [j]. I vissa språk uttalas inte alltid w bredvid u och y bredvid i, men av olika anledningar har vissa ...
J.L. (1955). General Topology. Van Nostrand Steen, Lynn Arthur; J. Arthur Seebach Jr. (1995). Counterexamples in topology. ... En mängd i Rn är kompakt om och endast om den är sluten och begränsad. För en delmängd av ett fullständigt[särskiljning behövs ...
a b] Setiawan, J.; et al. (July 2004), "Precise radial velocity measurements of G and K giants. Multiple systems and ... "rn" som "m". År 2016 organiserade Internationella astronomiska unionen en arbetsgrupp för stjärnnamn (WGSN) med uppgift att ... Rogers, J. H. (1998). "Origins of the ancient constellations: II. The Mediterranean traditions". Journal of the British ... J.; et al. (July 1997), "The Hipparcos Catalogue", Astronomy and Astrophysics, 323: L49-L52, Bibcode:1997A&A...323L..49P ^ [a b ...
Treårig J.D. (Juris Doctor). Vanligen "postgraduate", det vill säga studenten måste ha avlagt kandidatexamen innan utbildningen ... Rättsnotarie (RN) - kandidatexamen 180sp (fin. oikeusnotaari). *Juris magister (JM) - magisterexamen 300sp (fin. oikeustieteen ... Det första äkta paret som avlagt juris kandidatexamen var Stockholmarna J. O. Westerståhl och Sonja Branting-Westerståhl ( ...
Fricke, B.; Waber, J. T. (1973) (på engelska). Theoretical Predictions of the Chemistry of Superheavy Elements. ...
Rn. 7 Fr. Ra. Lr. Rf. Db. Sg. Bh. Hs. Mt. Ds. Rg. Cn. Nh. Fl. Mc. Lv. Ts. Og. ... 29,124 J/(mol × K). Ångtryck. Tr. (Pa). 1. 10. 100. 1 k. 10 k. 100 k. ...
... rn 'stolen'; femininum so:´La 'solen'; neutrum bo:´Le 'bordet' - där L står för tjockt l. (Fornsvenskt rd har blivit ett tjockt ...
J. Yttre mission.Redigera. *598 O Herre Krist, din stjärna står av Vilhelm Birkedal. Översatt av Erik Nyström. ... 278 Jag ville vara så ren, så ren av Nanny Rinman f. Bratt, med signaturen N-y R-n ... 585 Stå upp, stå upp för Jesus av J. George Duffield. Översatt av Erik Nyström. ... 263 Så hav nu, själ, ett fröjdfullt sinne av J. P. Aschan ... 402 Upp till Gud ifrån jordens vimmel av J S G. *403 Dyre Jesus ...
Fastigheten var Järnagatan 8, invid Saltsjötorget, och byggdes av industrimannen D. J. Ekeberg. När Järnagatan sänktes under ... https://www.fastighetssverige.se/artikel/kth-far-nytt-campus-i-sodertalje-r-n-20096. Läst 19 juni 2020.. ...
16,443 J/(mol × K). Ångtryck Tr. (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k ...
1 230 J/(kg × K). Molär värmekapacitet. 28,23 J/(mol × K). ...
J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic ... Rn. 7 Fr. Ra. Lr. Rf. Db. Sg. Bh. Hs. Mt. Ds. Rg. Cn. Nh. Fl. Mc. Lv. Ts. Og. ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ...
J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ... doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. Bibcode: 2003NuPhA.729....3A. http://www.nndc.bnl.gov/amdc/nubase/Nubase2003.pdf.. ...
J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ... G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties ...
doi:10.1111/j.1365-2966.2004.07261.x.. *^ McCall, Storrs. A Model of the Universe: Space-time, Probability, and Decision. ... http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-109&rn=news.xml&rst=3739. Läst 21 mars 2013.. ... doi:10.1111/j.1749-6632.1987.tb37224.x.. *. Landau, Lev; Lifshitz, E.M. (1975). The Classical Theory of Fields (Course of ... doi:10.1111/j.1365-2966.2004.08514.x.. *^ Mackie, Glen (1 februari 2002). "To see the Universe in a Grain of Taranaki Sand". ...
Rn. 87. Fr. 88. Ra. 89. Ac. 90. Th. 91. Pa. 92. U. 93. Np. 94. Pu. 95. Am. 96. Cm. 97. Bk. 98. Cf. 99. Es. 100. Fm. 101. Md. ... Khan, M., Lundmark, M. och Hellström, J. (2012) "Sällsynta jordartsmetaller - betydelse för det försvars- och ...
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/pac.2012.84.issue-7/pac-rec-11-12-03/pac-rec-11-12-03.pdf. Läst 18 januari 2018.. IUPAC ... Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2. e− per skal. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4. ...
J.D. Donaldson, D. Beyersmann: Cobalt and Cobalt Compounds in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2005 Wiley-VCH ...
Metallen volfram upptäcktes 1783 av de spanska bröderna J.J. och Don F. de Elhuyar, när de lyckades reducera och få fram en ... J McMaster and John H Enemark (10 september 1998). "The active sites of molybdenum- and tungsten-containing enzymes". Current ...
Rn. 7 Fr. Ra. Lr. Rf. Db. Sg. Bh. Hs. Mt. Ds. Rg. Cn. Nh. Fl. Mc. Lv. Ts. Og. ... R: 685,6[4] J/(kg × K). Molär värmekapacitet. V: 23,824 J/(mol × K). ...
doi:10.1016/j.carbon.2004.12.027.. *^ [a b c d] "Technical data for Carbon" (på engelska). periodictable.com. http:// ... Rn. 7 Fr. Ra. Lr. Rf. Db. Sg. Bh. Hs. Mt. Ds. Rg. Cn. Nh. Fl. Mc. Lv. Ts. Og. ... G: 709[9] J/(kg × K). D: 427 J/(kg × K). Molär värmekapacitet. G: 8,517 J/(mol × K). D: 6,155 J/(mol × K). ...
... en radon (Rn) är radioaktiv och på grund av detta har den studerats mindre än de första fem medlemmarna i gruppen. En ... J. R. Partington (May 1957). "Discovery of Radon". Nature 179 (4566): sid. 912. doi:10.1038/179912a0.. ... Rn).[22] Dessa grundämnen är färg-, lukt- och smaklösa, och svårantändliga under normala förhållanden. Gruppen kallades ... J Comput Chem 28 (1): sid. 87-97. doi:10.1002/jcc.20545. PMID 17109437.. ...
J.H. Downing, P.D. Deeley, R. Fichte: Chromium and Chromium Alloys in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2005 ...
Emsley, J. (2003). "Ruthenium". Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford, England, UK: Oxford University ...
Totalt importerades 216 flygplan från Italien, 72 stycken J 11, 60 stycken J 20 och 84 stycken B 16. Svenska Aeroplan ... Dessa planer kallades Operation rädda Norge, RN och Operation rädda Danmark, RD. ... "J" i tyska judars pass, de så kallade "J-passen" så att man lättare skulle kunna avvisa dem vid gränsen.[30] ... a b] "Ett 'J' i alla tyska judars pass", levandehistoria.se. Åtkomst den 15 april 2018. ...
Bernath, P. F., Black, J. H., & Brault, J. W. (1985). "The spectrum of magnesium hydride". Astrophysical Journal 298: sid. 375 ... J Am Coll Nutr. (1990 Feb). "Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide.". PubMed 9 (1): sid. 48-55. ...
Finkel, A. J.; Katz, J. J.; Miller, C. E. (1 april, 1968). "Metabolic and toxicological effects of water-soluble xenon ... Harding, Charlie J.; Janes, Rob (2002). Elements of the P Block. Royal Society of Chemistry. ISBN 0-85404-690-9. ... doi:10.1111/j.1468-3083.2006.01495.x.. *^ Tonner, P. H. (14 februari 2006). "Xenon: one small step for anaesthesia..?". Current ... Zahnle, Kevin J. (14 februari 1993). "Xenological constraints on the impact erosion of the early Martian atmosphere". Journal ...