Dessa kallas isoenzymer. De har inte samma aminosyrasekvens och kan särskiljas genom till exempel det pH-värde den har störst ...
... metaboliseras av cytokrom P450-isoenzymer 3A4 och 2D6. I enlighet med detta kan Aripiprazol interagera med ...
Det finns två isoenzymer, ett på mitokondriens yttermembran, och ett på dess innermembran. Det arbetar genom att överföra acyl- ...
Ett exempel på isoenzymer är COX-1 och COX-2 där COX-1 finns konstitutivt i de flesta vävnader medan COX-2 är mer specifikt ... Isoenzymer tillhör ofta samma genfamilj, där de olika enzymerna uppkommit till följd av genduplikation. Ett isoenzym är ofta ... Isoenzymer är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis ...
... , även förkortat LDH, LD, är ett enzym som förekommer i olika former, så kallade isoenzymer. LDH som finns i ...
Men hjälp av isoenzymer identifierade Glaszmann (1987) sex huvudgrupper av O. sativa: japonica, aromatic, indica, aus, rayada ...
Det finns flera isoenzymer av isocitratdehydrogenas, varav ett som katalyserar tredje steget i TCA-cykeln, även känd som ...
En undersökning som genomfördes 1988 av gendelningar av 15 polymorfa isoenzymer daterar uppdelningen mellan gråsparv och spansk ...
... isoenzymer, COX-1 och COX-2: COX-1 finns i de flesta vävnader och är nödvändigt för vävnaderna i mag-tarmkanalen, njurarnas ...