Proteiner kan även separeras med avseende på deras elektriska laddning, genom isoelektrisk fokusering. De flesta ...
... i isoelektrisk punkt ligger till grund för separationen av substanserna i jonbytarkromatografi och i isoelektrisk fokusering. ... Olika sådana substanser har olika isoelektrisk punkt, beroende på antalet sura och basiska grupper i molekylen och på hur ...
... hjälp av den isoelektriska punkten kan man bland annat separera proteiner med en metod som kallas för isoelektrisk fokusering. ... Amfolyt Skolkemi - Umeå universitet Isoelektrisk punkt på Annenberg Media - Learner.org (engelsk sida) Isoelektrisk punkt on- ... en proteom isoelektrisk punkt databas (förväntad isoelektrisk punkt för alla proteiner) (engelsk sida) Denna kemirelaterade ...
... är en separationsmetod som bygger på att laddade proteiner vandrar i ett medium (gel) med ett ...
... i isoelektrisk punkt ligger till grund för separationen av substanserna i jonbytarkromatografi och i isoelektrisk fokusering. ... Olika sådana substanser har olika isoelektrisk punkt, beroende på antalet sura och basiska grupper i molekylen och på hur ...