... er i islam[redigera , redigera wikitext]. Inom islam är Muhammed den siste profeten och när man talar om profeten är det ... Exempel på personer som kallats profeter är Krishna[källa behövs], Moses, Zarathustra, Jesus (inom islam), Muhammed, och Buddha ... Islam räknar med ett stort antal profeter som är gemensamma med judendom och/eller kristendom. Eftersom Koranen har egna ... Profeter är kända från judendom, kristendom, zoroastrism och islam, men även från andra främreasiatiska religioner. ...
... i islam[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Iblis. Shayṭān (arabiska: شيطان) är det ord som används inom islam ...
Islam[redigera , redigera wikitext]. *29 eller 30 dagars fasta (sawm).. *Ramadan, den nionde månaden av det islamiska månåret, ...
... i Sverige[redigera , redigera wikitext]. Detta avsnitt är en sammanfattning av Islam i Sverige ... "Islam, Sverige och svensk islam". i Karin Ådahl. Sverige och den islamiska världen: ett svenskt kulturarv. Suzanne Unge Sörling ... Islam är ett arabiskt ord (الإسلام), al-'islām. Ordet islam i sin grundform betyder underkastelse och lydnad. Betydelsen lydnad ... Detta är islam i sin allra mest generella bemärkelse, det vill säga islam som ett naturligt, universellt tillstånd som utgör ...
... inom islam[redigera , redigera wikitext]. Under islams tidiga utveckling kan vissa gnostiska drag skönjas hos dåtida ... Exempel på sådana esoteriska läror är exempelvis Kabbala inom judendomen och sufismen inom islam. Gnosticismen har förmodligen ... Teorier pekar mot att al-Muqaffa ville skapa en hybrid mellan sin samtids dominerande tolkning av islam (ur ett politiskt ... Abdallah Ibn al-Muqaffa (död 756) försökte tidigt skapa en kompromiss mellan islam och gnosticism, genom en rad språkliga ...
Islam[redigera , redigera wikitext]. Enligt Koranen 24:2. ska otrohet straffas offentligt med piskstraff och enligt Koranen 24: ... I flera stora religioner som judendom, kristendom och islam betraktas otrohet som en synd mot gudomliga lagar, exempelvis " ...
Islam kom till Bulgarien mot slutet av 1300-talet efter att landet erövrats av osmanerna. Under 1400- och 1500-talet växte ... islam i styrka genom inflyttning av turkar och konvertering av infödda bulgarer. När Bulgarien 1878 blev självständigt var inte ...
Motstånd mot islam[redigera , redigera wikitext]. Ekeroth har profilerat sig som en stark motståndare till islam.[12] Under ... där han bland annat uttalade att islam måste bekämpas och att Koranen "hetsar till våld mot ickemuslimer".[29] Kent Ekeroth är ... roll inom Counterjihad och att han haft kontakt med och refererat till personer inom rörelsen som uppmanar till våld mot islam ...
... ('Īsā inom islam) intar en framträdande plats inom islam och erkänns som en av de fem viktigaste profeterna. Han är ... Inom islam ses Jesus (arabiska: عيسى, vanligen translittererat som 'Īsā) som en av Guds fem viktigaste profeter,[4][5] en ... Islam utgår från Koranen och inte de kristna evangelierna i sin förståelse av Jesus. Muslimer menar att evangelierna ... Şaban Ali Düzgün, "Uncovering Islam: Questions and Answers about Islamic Beliefs and Teachings Arkiverad 1 februari 2009 hämtat ...
... som uppmuntrade honom att lära ut ortodox islam. Han konverterade snart till ortodox islam, och i och med det beslutade han ... Han påverkade boxaren Cassius Clay att gå med i Nation of Islam och att ändra sitt namn till Muhammad Ali. Likt Malcolm själv ... Spänningarna mellan Malcolm X och Nation of Islam ökade. NOI stämde för att återfå det hus Malcolm X bott i Queens, som de ... Han är mest känd som en av de mest framträdande och kända medlemmarna i organisationen Nation of Islam (NOI) där han företrädde ...
Inom islam skall Jesus föregås av Mahdin. Bahà'i[redigera , redigera wikitext]. De bahá'í-troende tror att Bahá'u'lláh är ... Islam[redigera , redigera wikitext]. Löftet om återkomsten har spelat en mycket betydelsefull roll under hela den efterföljande ... Islam anammade tron på Jesu återkomst, då han skall lägga världen under sig och själv underkasta sig Gud. Eftersom termen ... Det finns skäl att betrakta även islam som en stark och mera varaktig reaktion på kyrkans minskade intresse för Kristi ...
Islam[redigera , redigera wikitext]. Inom islam kallas heliga personer ofta för awliya' (plural för arabiska wali - "vän", det ...
... inom islam[redigera , redigera wikitext]. Muslimska feminister har om- och nytolkat de religiösa källorna - ... Den muslimska feministteologin tog fart från 1980-talet.[1] En feministisk tolkning av islam är att den tog över kristendomens ... Feministiska analyser av traditionell teologi finns idag i alla stora religioner men särskilt inom kristendomen, islam och ...
a b] [Islam i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1910)] *^ "Who Are Ahlul-Bayt? Part 1" (på engelska). Al-Islam.org. 12 ... Äktenskap i islam · Mut'ah · Idda · Talaq · Khul · Li'an · Nikah Misyar · Nafaqa · Zina ... Ahmadiyya · Druser · Murjiter · Nation of Islam · Salafism · Wahhabism · Zikri. Besläktade trosinriktningar: Bábísm · Bahá'í ... Sunna (arabiska: سنة) är ett ord för "traditionen", vilket innebär att islam definieras inte bara av Koranen utan även av hur ...
Judendom och islam[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Skäktning (slaktmetod). Skäktning kallas de två liknande ...
Islam[redigera , redigera wikitext]. Prostrationen inom Islam kallas Sujud (nedfallandet) och ingår i Salat (den vanliga ... I den privata bönen finns ingen böneställning som i till exempel Islams rituella bön (men även Islam har privatbön kallad Du'a ...
Islam[redigera , redigera wikitext]. Mose, på arabiska Musa, nämns fler gånger i Koranen än någon annan person. Hans liv ... Inom islam betraktas han som en stor profet. Huruvida Mose var en historisk person är en omstridd fråga bland forskarna.[1] ...
Islam[redigera , redigera wikitext]. En muslimsk gudstjänst består i huvudsak av att man ber tillsammans. Moskén är en plats ...
Islam[redigera , redigera wikitext]. I Koranens nittonde sura är Marias namn Maryam och suran handlar bland annat om Jesu (Isa ... Även inom islam anses Maria vara jungfru. Hon kallas i Koranen "Arons syster", det vill säga hon ledde sina anor från Moses ...
Islam[redigera , redigera wikitext]. *1 ramadan: 24 april. *Islamiskt nyår: 20 augusti ...
... ('Īsā inom islam) intar en framträdande plats inom islam och erkänns som en av de fem viktigaste profeterna. Han är ... Abrahamitiska religioner(Kristendom · Islam · Judendom) · Hinduism · Buddhism · Sikhism · Bahá'í · Konfucianism · Jainism · ... Den profet i Koranen som benämns "Isa" (arabiska: عيسى) ses inom islam som identisk med kristendomens Jesus och räknas som en ... Islam utgår från Koranen och inte de kristna evangelierna i sin förståelse av Jesus. Muslimer menar att evangelierna ...
Islam[redigera , redigera wikitext]. I islam är synd i grund och botten en lagöverträdelse och en kränkning av instruktioner ... I judendom och islam utgörs normsystemet främst av Guds vilja att människan ska följa lagar i den religiösa urkunden och ...
... n inom islam[redigera , redigera wikitext]. I An-Nahl 91, förbjuder Allah muslimer att bryta sina löften efter att de ...
Vid giftermålet i Amman 15 juni 1978 avsade hon sig sitt amerikanska medborgarskap, konverterade till islam och fick namnet ...
Islam är statsreligion i landet och den tro som nästan alla bahrainier bekänner sig till, ca 65-75 % är shiamuslimer.[37][38] ... Ca 98 % av alla bahrainska medborgare bekänner sig till islam och 2 % tillhör religiösa minoriteter inklusive drygt 1000 ... år 628 varefter rikets befolkning konverterade till islam. ...
Islam Make Hafidh Ameir Samia Suluhu Hassan, född 27 januari 1960, är en tanzanisk politiker tillhörande CCM, som den 19 mars ...
Ahmadiyya · Druser · Murjiter · Nation of Islam · Salafism · Wahhabism · Zikri. Besläktade trosinriktningar: Bábísm · Bahá'í ...
Ahmadiyya · Druser · Murjiter · Nation of Islam · Salafism · Wahhabism · Zikri. Besläktade trosinriktningar: Bábísm · Bahá'í ... En imam (arabiska, "den som står framför") är inom islam en ledande religiös, traditionellt manlig, funktionär. (I vissa länder ...
Tidningen uppgav att den qatariska stiftelsen som finansierat moskén vill sprida den salafistiska grenen av islam.[2][4] ... Moskéns imam Abo Raad nämndes år 2015 som att stödja militant islam på sociala medier.[5] Sedan Gefle Dagblad granskat kretsen ... "Gävles moské vill sprida extrem tolkning av islam". Gefle Dagblad. 7 september 2015. http://www.gd.se/gastrikland/gavle/gavles- ... moske-vill-sprida-extrem-tolkning-av-islam. Läst 6 januari 2016.. *^ "Abo Raad pekas ut som militanta islamismens ledare i ...
Ahmadiyya · Druser · Murjiter · Nation of Islam · Salafism · Wahhabism · Zikri. Besläktade trosinriktningar: Bábísm · Bahá'í ... Då det inom islam inte finns någon central auktoritet som företräder alla muslimer måste konsensus sökas hos alla företrädare ... Dokumentets utgångspunkt är att bred enighet på ett problematiskt sätt saknas om vad islam är och därmed om vem som är muslim ... det adresserar ett av de mest kritiska problemen för muslimer idag, nämligen avsaknad av enighet om vad islam är och därför om ...