Isavirus infekterar lax och Thogotvirus infekterar vertebrater och invertebrater, i den senare gruppen ingår till exempel ...