Lockande marknad för utländska investeringar[redigera , redigera wikitext]. I mer än 150 år har Macao haft ensamrätt att ... Stora statliga investeringar görs i utbyggnaden av infrastruktur, bland annat en ny färjeterminal samt faciliteter för ... ömsesidig tjänstehandel och investeringar från Hongkong/Macao till Kina. ...
Investeringar i obligationer[redigera , redigera wikitext]. Obligationer köps och säljs av institutioner såsom centralbanker, ...
Investeringar i fintech[redigera , redigera wikitext]. En rapport från Accenture visar att investeringen i fintech på global ... I Storbritannien, som hade flest investeringar totalt, var motsvarande siffra 5,2. Enligt Atomico gjordes totalt 82 ... investeringar i svenska fintechbolag mellan 2011 och 2016.[5] Detta gör Sverige till det land med flest fintech-investeringar ...
Nationella investeringar[redigera , redigera wikitext]. Den stora floden (The Great Man-made River) är ett nätverk med ... har producerat Hollywoodfilm och sägs ha tjänat en förmögenhet på investeringar i oljeindustrin.[162] ...
Elektrifieringen krävde ytterligare investeringar. Elloken var mycket billigare i drift än ånglok, vilket i en del länder (i ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
"Storåkers letar investeringar i Skåne". http://www.di.se/artiklar/2014/2/18/storakers-letar-investeringar-i-skane/. Läst 14 ...
Enstaka investeringar bör inte överstiga 5 procent av Fouriertransforms totala kapital. Generellt gäller dessutom en maximal ... Fouriertransform har till och med december 2013 beslutat om investeringar på totalt 1 miljard kronor i 20 bolag, varav 17 är ... a b c d e] "Våra investeringar". Fouriertransform. http://fouriertransform.se/Vara-investeringar/. Läst 12 december 2013. ^ [a ... aktiva investeringar. Alelion Batteries AB Utvecklar, producerar samt marknadsför energilagringssystem som bygger på ...
Man välkomnade också utländska investeringar.[31] Trots reformpolitiken så har femårsplanerna och de statsägda företagen ... på fabriker som fått stöd av utländska investeringar eller har utländska huvudägare. För att Kina ska kunna ha någon möjlighet ...
Småskaliga privata investeringar tolererades emellertid. I juli 1977 lät Siad Barre besätta den etiopiska Ogadenregionen som ...
Man välkomnade också utländska investeringar.[1] Trots reformpolitiken har femårsplanerna och de statsägda företagen bibehållit ...
Företagen fick själva finansiera sina investeringar; endast för de allra viktigaste projekten skulle statliga ...
Investeringar görs nu i nya bostäder och infrastruktur, i företagande och på att utbilda människor till jobb. Så pressas ... De stora behoven i svensk skola möts nu med investeringar i lärarkåren, fler anställda, mindre barngrupper och i en jämlik ... investeringar i syfte att främja tillväxten av jobb; investeringar för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt ... I sin andra regeringsförklaring pratade Löfven bland annat om de investeringar regeringen har genomfört: "Sverige ska vara ett ...
Exporten, investeringar, privat och offentlig konsumtion rasade. Statsskulden, som del av BNP, ökade mellan åren 1990 till 1993 ...
Såväl precisionsmätningsmaskinen som måttsatsen är dyrbara investeringar. Därför har man, i stället för att hålla ett ...
... stödja produktiva investeringar genom en återhållsam lönepolitik; förbättra effektiviteten hos arbetsmarknadens institutioner; ...
Företag som gjorde investeringar fick ekonomiska lättnader.. Som ett resultat förändrades ekonomin från arbetsintensivt ...
Minister för internationella ekonomiska relationer, investeringar och handel. Ravsjan Abdulatifovitj Muchitdinov. ...
Regeringen har dock uttryckt att framtida investeringar kommer. Vagnstandarden är god. Zagreb västra station är stadens näst ...
... öka mängden investeringar i ny energiteknologi.[122] EU importerar 82 procent av all sin råolja och 57 procent av all sin ... uppmuntra investeringar och förbättra sammankopplandet av olika elnät; öka mängden energiresurser som kan motstå ...
... privata investeringar i afrikansk infrastruktur och förändrade organisatoriska kulturer. År 2007 utgav Collier boken The bottom ...
Omfattande moderniseringar och investeringar skedde i samband med detta. Exempelvis inköptes nya öppna jäskar av aluminium för ...
Investeringar och företagsetableringar skulle därför framöver ske utan stridigheter. När det gäller framför allt kommunala ...
Axsäter, Sven; Olhager Jan (1987). Utvärdering av investeringar i produktionssystem med hänsyn till kapitalbindningseffekter. ...
... n har haft en positiv effekt på investeringar i euroområdet. Fysiska investeringar har ökat med ungefär fem procent på ... Gällande investeringar i företag har studier visat att euron har lett till en ökad investeringsnivå och att det har blivit ... En studie har visat att euron står bakom 22 procent av de investeringar som gjorts efter 1998 i medlemsstater med svag ekonomi ... Lägre räntor ger bättre tillväxt eftersom investeringar stimuleras, något som var en viktig tanke bakom euron. Detta fungerade ...
Investeringar/projekt inför VM 2019, SR, läst 2014-06-16. .mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%; ...
Detta för att uppmuntra investeringar och placeringar inom landets gränser. Flera stater har ingått tullunion med sina större ...
Investerare tvingas placera en del av sina investeringar i statsobligationer. Sverige ratificerar den likalönskonvention som ...
Tullavgift, tull hantering, jordbruk, arbetsvillkor, miljö, konkurrens, investeringar, transparens, patent.. Denna runda har ...
Riket var dock beroende av investeringar vilket stärkte armeniernas ställning. En annan konflikt var den mellan stad och ...