En form av skräp-DNA är introner. När DNA har blivit transkriberat till budbärar-RNA i cellkärnan så bortfaller vissa bitar ( ...
Leder till att 5'-proximala introner klipps bort. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ...
Så det finns vissa gener utan introner, medan andra består av mer än 95 % av introner. Det av FOXP2-genen kodade FOXP2- ... Denna period utforskades i en matematisk modell där specifikt mutationer i introner undersöktes. Introner är genetiska element ... Oavsett vilket, utgörs ett stort antal baspar av introner, d.v.s. för proteinsyntesen funktionslösa genetiska element. Sjutton ... Generellt varierar förhållandet mellan introner och exoner från gen till gen kraftigt. ...
När transkriptionen är avklarad avlägsnas vissa delar av mRNA som kallas introner. Resten av mRNA translateras (översätts) ...
Alla Neomura har histoner som bidrar till packningen av kromosomerna och de flesta har introner. Alla använder metionin som ...
Eftersom intronerna i ursprungs-DNA:t har splitsats bort ur RNA:t saknar även cDNA introner. Enzymet omvänt transkriptas kan ...
I eukaryoter, förekommer dessa i delad form uppdelad i introner och exoner, men i prokaryoter är de kontinuerliga. De ...
Introner innehåller ett antal element som gör att de känns igen och kan klippas bort under RNA-processingen. Dessa är en 5'- ...
Nästan all pre-mRNA från papillomvirusets DNA innehåller exoner och introner samt stycken med mer än en läsram. ...
Hos eukaryoter förekommer dessutom ofta att delar i sekvensen, s.k. introner, redigeras bort genom splitsning innan proteinet ...
Upptäckten innebär att nukleotid-sekvensen för en gen kan innehålla sekvenser, s.k. introner, som inte översätts till ... för sina upptäckter av introner i eukaryotisk DNA. ...
Upptäckten innebär att nukleotid-sekvensen för en gen kan innehålla sekvenser, så kallade introner, som inte översätts till ... för sina upptäckter av introner i eukaryotisk DNA. ...
Vissa arkéer skiljer sig från bakterier genom att de har introner (overksamt DNA) i sitt genom, något som är typiskt för ...
... som katalyserar avspjälkningen av introner från omogna mRNA-transkript. De reglerar även olika transkriptionsfaktorer, samt ...
... introner), tas bort och förkastas. Innan deras upptäckt trodde man allmänt att endast proteiner kunde ha en sådan katalytisk ...
För många organismer är en delmängd av mitokondrie-DNA (mtDNA) lämplig som streckkod - den innehåller oftast inga introner ( ...
... introner), tas bort och förkastas. Innan deras upptäckt trodde man allmänt att endast proteiner kunde ha en sådan katalytisk ...
Icke-kodande funktionellt DNA rRNA tRNA mikroRNA Cis- och Transregulatoriska element Introner Pseudogener Högrepeterande ...
Archaea har: Förekomst av introner Membranlipider - grenad kolkedja eterbindning Deras rRNA liknar eukaryoters RNA-polymeras: ...