Enligt Banverkets principer räknas med fasta priser och en realränta på 4 %. Nuvärdet beräknas sedan på de beräknade ... för fritid baserat på intervjuer, och arbetstid baserat på beräkningar baserat på löner mm. Förseningar bör vara ha högre ... Även Vägverket följer samma principer. Metoderna är matematiskt korrekta, men i pratiken blir en formel inte mer pålitlig än ...
Isaksson, Arne - Eldsjälarna - Intervjuer med arbetare från Tornedalen (1987) ^ http://kjellelenius.se/bilder/Lainio/ ... samt bevaka arbetarklassens moraliska och praktiska förverkligande av den politiska och ekonomiska jämlikhetens principer" ...
För både NIU och RIG följer den idrottsliga och studiemässiga antagningen samma principer och de två olika utbildningarna kan ... Valen baseras på idrottsliga meriter, intervjuer och fysiska tester. De arbetar också med att utveckla utbildningen och ...
Hon formligen drunknade i förfrågningar om intervjuer och föreläsningar.[51] För att tjäna pengar bestämde sig Goldman för att ... i enlighet med sanna anarkistiska principer. "Aldrig i hela mitt liv", skrev hon senare, "har jag mötts av sådan varm ... Hon omgavs snart av beundrare och vänner, och belägrades av inbjudningar till föreläsningar och intervjuer. Hennes visum gick ... Goldman stöttade entusiastiskt de spanska anarkosyndikalisterna och höll föreläsningar och gav intervjuer. Hon skrev ...
Några av JF-intervjuer som har väckt särskild uppmärksamhet är Udo Voigt (NPD) och den arabiske antisemiten Jamal Karsli 2002. ... som en av sina grundläggande principer. Man upprätthåller enligt egen utsago en klassisk journalistik tradition där man "bidrar ... Dessa intervjuer ges ofta stort utrymme på tidningens förstasida, så intervjupersonernas synpunkter anses tilldelas stor vikt. ... Samlingsutgåvor med artiklar och intervjuer från de särskilda bilagorna publiceras ibland i bokform. Junge Freiheit genomför ...
Stowe sade också att hon baserade boken på ett antal intervjuer hon gjorde med förrymda slavar när hon levde i Cincinnati, Ohio ... Enligt den tolkningen personifierar George Harris det fria arbetets principer medan den komplexa karaktären Ophelia ... tidskrifter och intervjuer var bidragande material till den kommande handlingen." Som svar på denna kritik publicerade Stowe A ... Guds vilja följde man om envar uppriktigt undersökte sina principer och handlade i enlighet med dessa. En del forskare har även ...
Man menar att slaveri emotsägs av grundläggande islamiska principer om rättvisa och jämlikhet. Detta avsnitt är en ... Nalin Pekgul, socialdemokratisk, feministisk och muslimsk politiker, menar i intervjuer att om profeten Muhammed hade levat ...
Enligt organisationens intervjuer med överlevande kvinnor som försökt begå självmord var den vanligaste orsaken att undslippa ... även om att förtala personer eller att producera material som motsätter sig islams principer är förbjudet. 2008 listade ...
Den tidiga forskningen och utvecklingsarbetet under mellankrigstiden handlade om att finna lämpliga principer för att beräkna ... intervjuer, textanalys och observationer). Forskningen inom detta område är ofta inriktad mot att definiera och precisera ... Redovisning inkluderar principer för löpande bokföring och för att upprätta bokslut såsom normalt görs i samband med att ett ... principer för organisering (t.ex. indelning som är geografisk, funktionell, produktbaserad) och styrning/ledarskap. Ett ...
Enligt organisationens intervjuer med överlevande kvinnor som försökt begå självmord var den vanligaste orsaken att undslippa ... "Afghanistan - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 31 december 2018" (Pdf). ... även om att förtala personer eller att producera material som motsätter sig islams principer är förbjudet. 2008 listade ... https://www.regeringen.se/rapporter/2019/06/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-afghanistan-20152016/ ...
Vivir la Utopia) Dokumentär DVD byggd på intervjuer, engelsk text, 1997. The Spanish Civil War: Chronology of Events Kronologi ... jorden kollektiviserades och samhället inrättades efter frihetligt socialistiska principer. Det har uppskattats att över 10 ...
Ritningarna 3310-07 och 3311-07 (Revisionsritningar från 1975-09-16). "Ett inslag med bilder från 1975 och färska intervjuer ... som visade på de trafiktekniska principer som borde ligga till grund för Kyrkbron och den var tänkt att fungera som underlag ...
... var direkt underställd sovjetiska NKVD och bedrev sin utrensning enligt samma principer. R.J. Rummel skattar att åren 1945-1948 ... en dokumentärfilm uppbyggd kring Gomułkas tal från den 19 mars 1968 och kring intervjuer med framstående polska på den tiden ...
Däremot bland annat några citat i intervjuer och användning av ordet i annan betydelse (exempelvis Gunnel är nysvensk form av ... Är det inskrivet i någon riktlinje? Det finns ju gott om principer lite varstans som vi inte har så det behöver inte betyda ...
... var direkt underställd sovjetiska NKVD och bedrev sin utrensning enligt samma principer. Till detta tillkom etnisk rensning av ... en dokumentärfilm uppbyggd kring Gomułkas tal från den 19 mars 1968 och kring intervjuer med framstående polska på den tiden ...
använder egna källor, inklusive intervjuer med folk som är direkt involverade i det skeende som ska rapporteras om, ... Principer. Konsekvensneutralitet · Källskydd (källmaterial - meddelarfrihet) · Pressens yrkesregler · Pressetik. Övrigt. ...
Yrkesregler och principer. Konsekvensneutralitet · Källskydd · Källmaterial · Meddelarfrihet · Pressens publicitetsregler · ... Reporter - inhämtar och beskriver nyheter från "fältet", via intervjuer, nyhetsartiklar och reportage ...