... såsom interleukiner, interferoner och tumörnekrosfaktorer. Dessa proteiner orsakar den feber, de influensaliknande symptom och ...
Det förekommer att män med kronisk abakteriell prostatit har cytokiner som TNF-alfa och interleukiner i sädesvätskan. Dock har ...
Vid infektion frisläpper de flera inflammatoriska substanser som histamin, interleukiner, leukotriener, prostaglandiner och ...
RA börjar med en inflammatorisk process, som bland annat inblandar vita blodkroppar, cytokiner, interleukiner och ...
TNF-alfa och interleukiner). TRPV1 (vanilloidreceptorn) är en ickeselektiv katjonkanal som aktiveras av capsaicin (som finns i ...