De substanser som används för behandling av psoriasis är TNF-hämmare, Interleukin 12/23-hämmare och Interleukin 17-hämmare. ... Inom gruppen Interleukin 12/23-hämmare, som hämmar frisättningen av IL12 och IL 23, är bara en substans godkänd för psoriasis. ... Tre olika interleukin-17-hämmare (som hämmar frisättningen av IL 17) finns registrerade för behandling av psoriasis: • ... Brodalumab • Ixekizumab • Sekukinumab Som för övriga biologiska substanser kan behandling med IL-17-hämmare leda till en ökad ...
Serum levels of interleukin 6 and tumor necrosis factor-α in hyperthyroid patients before and after propylthiouracil treatment ... Volume 17 - Issue 6 - pp 309-311 ^ Bindu Nayak et al, Thyrotoxicosis and Thyroid Storm, Endocrinol Metab Clin N Am 35 (2006) ...
Bakterien stimulerar frisättning av det immunförsvarsmodulerande signalproteinet Interleukin 1 (IL-1), som ökar tillströmningen ... över 17 år . Läkare uppmanas på grund av bakteriens smittsamhet att vara generösa med antibiotikabehandling, speciellt ... PLoS One 17 (8). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23691156. ^ Schroeder G., Hilbi H. (2008). "Molecular Pathogenesis of ...
... tumörnekrosfaktor alpha och interleukin 1-beta. Andra humorala agenter som ökar genomsläpplighet är bradykinin, serotonin, ... a b] Georgieva, Julia; Hoekstra, Dick; Zuhorn, Inge (17 November 2014). "Smuggling Drugs into the Brain: An Overview of Ligands ...
Interleukin-1 in the brain: mechanisms of action in acute neurodegeneration *^ Endogenous interleukin-1 receptor antagonist ...