Artiklar i kategorin "Artiklar som behöver fler källor 2016-10". Följande 47 sidor (av totalt 47) finns i denna kategori. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Artiklar_som_behöver_fler_källor_2016-10&oldid=37409068" ...
Bakterien stimulerar frisättning av det immunförsvarsmodulerande signalproteinet Interleukin 1 (IL-1), som ökar tillströmningen ... dysenteriae för 10 till 20 procent av de tarmsjukdomar som förekommer. 50 procent av de människor som lider av blodiga diarrér ... Den extremt höga virulensen och låga infektionsdosen på ca 10-100 bakterier medför snabb spridning av sjukdomen, varför en god ... återhämtar sig inom 7-10 dagar, dock kan allvarliga komplikationer uppstå, såsom metabola störningar, sepsis (blodförgiftning ...
Serum levels of interleukin 6 and tumor necrosis factor-α in hyperthyroid patients before and after propylthiouracil treatment ... Läst 10 maj 2010. ^ [a b] Krassas, G. E., Kris Poppe, and Daniel Glinoer. "Thyroid function and human reproductive health." ... Volume 10, Number 2, 2007: 168 - 170 ^ Mariusz Brąclik et al, Serum Leptin and Ghrelin Levels in Premenopausal Women with ...
På grund av detta har man börjat experimentera med att använda immunmodulerande terapi, till exempel Interleukin 2 (IL-2), som ... I 10 % av fallen ser man kalkinlagringar i tumören och i några fall inlagringar av fett som syns makroskopiskt. Övriga ... Vid diagnos har 30 % av renalcellstumörerna spridit till vena renalis och 5-10 % uppvisar fortsatt spridning till vena cava ... Klarcellscarcinom Papillärt carcinom Kromofob cancer Samlingsrörscancer Renalt adenocarcinom drabbar ca 3 av 10 000 invånare ...
Andra hormoner som bildas i fettvävnaden är bland annat interleukin 6, plasminogenaktivatorhämmare (PAI) och östradiol. ... Därför finns även en viss del (0,02-10 %) fettlösliga hormoner i blodet, vilken står i ett jämviktsförhållande till de bundna ...
Interleukin-1 in the brain: mechanisms of action in acute neurodegeneration *^ Endogenous interleukin-1 receptor antagonist ... Det har stor inverkan på hälsa och sjukdomar.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] ... Den kodas av CNR1-genen, belägen på kromosom 6. CB1receptorn är den mest rikliga G-proteinkopplade receptorn i CNS, med 10- ...